Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Ochrona Zabytków
2007, Tom 4, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Szanowni Czytelnicy...] Marcin Gawlicki s. 3-4
Zjazd wojewódzkich konserwatorów zabytków w Roskoszy, 9-10 czerwca 2008 r. Bartosz Skaldawski s. 5-6
Powołanie Kolegium Doradczego ds. Ochrony Zamków Średniowiecznych w Polsce Iga Malawska s. 6-8
Polsko-ukraińskie seminarium "Ochrona dziedzictwa kulturowego - podstawa tożsamości narodu" Żółkiew-Zamość, 30 czerwca - 3 lipca 2008 r. Anna Hanaka s. 8-9
Drugie spotkanie Kolegium Doradczego ds. Archeologii, 21 sierpnia 2008 r. Michał Grabowski s. 9
Koncepcja bazy danych polskiego dziedzictwa architektonicznego w kontekście doświadczeń europejskich Anetta Kępczyńska-Walczak s. 11-22
Badania archeologiczno-architektoniczne kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krzyworzece w powiecie wieluńskim Paweł Filipowicz Leszek Kajzer Zbigniew Lechowicz s. 23-43
Polskie kościoły na terenie północno-zachodniej Ukrainy : stan zachowania Ewa Korpysz s. 44-56
Zaman - czyli taki jak przed wiekami : w zgodzie z zabytkami Malwina Rouba s. 57-66
Impresjonizm Aleksandra Gierymskiego na podstawie konserwatorskich badań obrazu "Chłopiec niosący snop" Ewa Doleżyńska-Sewerniak s. 67-80
Zamki w Polsce : problem określenia zasobu Iga Malawska s. 81-92
Współczesne pielęgnowanie drzew Marek Siewniak s. 93-102
Parki kulturowe jako forma ochrony krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny Grażyna Michalska s. 103-110
Wokół definicji zabytku archeologicznego Maciej Trzciński s. 111-117
Marian Arszyński, "Idea - pamięć - troska : rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania : od starożytności do połowy XX wieku", Wyd. Muzeum Zamku w Malborku, Malbork 2007 : [recenzja] Bohdan Rymaszewski Marian Arszyński (aut. dzieła rec.) s. 118-120