Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ochrona Zabytków
1978, Tom 31, Numer 2 (121)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powołanie i działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości z perspektywy siedemdziesięciu lat Jerzy Kowalczyk s. 99-103
Problemy rewaloryzacji zabytkowych zespołów w świetle prac studialnych i projektowych Olgierd Sawicki s. 103-115
Stare Miasto w Chojnie : problem zagospodarowania obszaru zabytkowego Stanisław Latour s. 116-125
Ochrona i konserwacja obiektów inżynierii i architektury związanych z historią wojskowości Andrzej Gruszecki s. 126-128
Zastosowanie środków chemicznych do zwalczania biologicznych szkodników obiektów zabytkowych Alicja Strzelczyk s. 128-131
Mgr inż. arch. Zygmunt Knothe (1898-1977) Lech Krzyżanowski s. 132
Działalność Komisji Ochrony Zabytków Oddziału Warszawskiego SHS w latach 1975-1977 Aldona Bartczakowa Ryszard Brykowski s. 133
Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie w latach 1976-1977 Ryszard Brykowski Witold Straus s. 133-134
Ochrona zabytkowych założeń przestrzennych wsi - konferencja ICOMOS w Budapeszcie i Szombathely Krzysztof Nowiński s. 134-135
Współpraca prokuratury ze służbą konserwatorską na terenie woj. zielonogórskiego Romuald Przybylski s. 135-136
Międzynarodowy Komitet Etyki Konserwatorskiej Hanna Jędrzejewska s. 135
Siedemdziesięciolecie założenia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Bożena Wierzbicka s. 136-137
Ogólnopolski konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego Hanna Krzyżanowska s. 137-138
Rada do spraw Konserwacji Zabytków i Współczesnej Sztuki Sakralnej Ryszard Brykowski Michał Czajnik s. 139
Spotkanie środowiskowe pracowników laboratoriów PP PKZ Piotr Rudniewski s. 140
"A special Issue to Commemorate European Architectural Heritage 1975", "Town Planning Review", vol. 46, no 4, 1975 : [recenzja] Halina Orlińska s. 141-143
"ICOMOS Bulletin", z. 1-4, 1971-1976 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 143-144
"Les Monuments Historiques de la France", R. 1975 : [recenzja] Elżbieta Massalska Wanda Ożarowska s. 144-149
"Památky a Přiroda", R. 1, 1976 : [recenzja] Juliusz Michał Maliszewski s. 149-151