Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ochrona Zabytków
1980, Tom 33, Numer 3 (130)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane problemy studium rewaloryzacyjno-rozwojowego wsi Gołkowice Dolne Ewa Arvay-Podhalańska Tadeusz Rutkowski s. 199-210
Ochrona i rewaloryzacja zabytków Kalwarii Wambierzyckiej Anna Mitkowska s. 211-222
Poglądy Anny Potockiej na ochronę dzieł sztuki jako konsekwencja postawy romantycznej Ewa Kiełczewska s. 223-232
Badania konserwatorskie obrazu Madonny z kościoła św. Jakuba w Toruniu Alicja Karłowska-Kamzowa Ziemowit Michałowski s. 232-244
Wybrane problemy chemiczne przy konserwacji staro-cerkiewno-słowiańskiego rękopisu "Apostoł" Joanna Damięcka Władysław Sobucki s. 245-248
Archeologia a urbanistyka : kilka uwag na marginesie sympozjum "Archeologia w badaniach miejskich zespołów zabytkowych na ziemiach polskich" Tadeusz Poklewski s. 249-254
Konwencja Organizacji Państw Amerykańskich o ochronie archeologicznego, historycznego i artystycznego dziedzictwa narodów amerykańskich Anna Przyborowska-Klimczak s. 254-259
Konserwacja, rekonstrukcja, stereotypy : artykuł polemiczny Tadeusz Knaus s. 259-260
Profesor Bohdan Guerquin (1904-1979) Wojciech Kalinowski s. 261
Konserwacja dużych obietków drewnianych wydobytych z wody - międzynarodowe sympozjum w Amsterdamie Janusz Lehmann s. 262-263
Wymiana doświadczeń z zagranicą w dziedzinie konserwatorstwa i muzealnictwa Daniela Zeller s. 262
Niszczenie i konserwacja cegły w zabytkach Wenecji - międzynarodowe sympozjum w Wenecji Janusz Lehmann s. 264
Historia na placu budowy - wystawa konserwatorska w Gdańsku Jan Gromnicki s. 264
Użytkowanie terenów cmentarzy miejskich - referendum w Wiedniu Dymitr Sozyko s. 264-265
Ochrona zabytkowych cmentarzy w Polsce - zjazd konserwatorski w Halinie k. Wyszkowa Ryszard Kiełczewski Aleksandra Komornicka s. 265-266
Rewaloryzacja miast i konserwacja zabytków - sympozjum w Düsseldorfie Wojciech Kalinowski s. 266
Metody i technika ewidencji zabytków - spotkanie konsultacyjne Komisji Problemowej Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Marian Kornecki s. 266
"Bulletin de L'Institut Royal du Patrimoine Artistique", T. XVI, 1976-1977 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 267-268