Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Ochrona Zabytków
1982, Tom 35, Numer 3-4 (138-139)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metody, technika i organizacja rewaloryzacji historycznych zespołów miejskich Ladislav Antony s. 139-143
Problemy pejzażu kulturowego wsi Marian Kornecki s. 143-155
Zespoły staromiejskie w teorii i praktyce studialno-projektowej oraz realizacji Wojciech Kalinowski s. 155-159
Konserwacja dzieł sztuki w Polsce Władysław Zalewski s. 159-163
Szkolnictwo konserwatorskie w Polsce : dorobek, stan obecny, kierunki rozwoju Władysław Ślesiński s. 163-169
Kształcenie architektów a konserwacja zabytków Andrzej Gruszecki s. 169-173
Nauki chemiczne a konserwacja zabytków : stan, potrzeby i perspektywy Wiesław Domasłowski s. 173-176
Polityka - konserwacja - prawo Jan Piotr Pruszyński s. 176-181
Archeologia w badaniach urbanistycznych i architektonicznych Tadeusz Nawrolski s. 181-186
Metody fałszowania przedmiotów z metali Marek K. Ślesiński s. 187-192
Rewaloryzacja kamienic czynszowych z początku XX w. na przykładzie ulicy Piastowskiej we Wrocławiu Lesław Michajłowicz s. 193-201
Przyczynek do badań technologii budowlanej światyń wieżowych Czamów (Wietnam) Sławomir Skibiński Andrzej Wawrzeńczak s. 201-207
Uwagi o niektórych elementach oprawy i ich roli w ochronie książki Wojciech Kurpik s. 208-214
Ewidencja zabytków architektury i budownictwa w Anglii Katarzyna Murawska s. 214-217
Problemy prawnej ochrony zabytków ruchomych sztuki sakralnej Jan Piotr Pruszyński s. 217-219
Złoty Medal Europejskiej Nagrody za Konserwację Zabytków dla Zamku Królewskiego w Warszawie Zygmunt Świechowski s. 219-221
Ochrona przyrody i ochrona zabytków - konflikt czy współdziałanie? Alicja Drapella-Hermansdorfer Anna Mitkowska s. 222-225
Zabytki techniki istotnym świadectwem kultury materialnej narodu i przedmiotem zainteresowania nauki Krystyna Rosińska s. 225-227
Cerkiew w Świątkowej Małej Czesław Kiełboń s. 227-229
Raz jeszcze o wapieniach wzmacnianych metodą "stabilnej krzemionki" Helena Ozonkowa s. 230-231
Kronika ICOMOS : VI Zgromadzenie Generalne ICOMOS w Rzymie Aleksandra Żaryn s. 232-234
Konferencja Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS w Warszawie Aleksandra Żaryn s. 234-236
Ochrona zabytków w województwie krośnieńskim w latach 1975-1981 Zdzisław Gil s. 236-241
15 lat działalności Ośrodka Informacji PP PKZ Andrzej Wawrzeńczak s. 241-243
IV Międzynarodowy Kongres Konserwacji Spuścizny Przemysłowej Wojciech Kalinowski s. 243-244
"Ochrona przyrody i ochrona zabytków - konflikt czy współdziałanie?" - sesja naukowa w Krakowie Krystyna Pawłowska s. 243
ICCIH - Międzynarodowe Konferencje Konserwacji Spuścizny Przemysłowej Wojciech Kalinowski s. 244-245
Międzynarodowa Konferencja Skansenowska w Pszczynie Aleksander Spyra s. 245
"Kryminalistyka historii - historia kryminalistyki" - sympozjum w Jodłowym Dworze Tadeusz Widła s. 245-247
"Architektura miast przemysłowych drugiej połowy XIX w. Jej historyczne i współczesne problemy" - sympozjum w Łodzi Janusz Kubiak s. 247-248
II Międzynarodowe Spotkanie Komisji Problemowej do tematu nr 2 "Metody i techniki ewidencji zabytków" - Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów w Radziejowicach Barbara Lenard s. 247
"Konserwacja i ochrona zabytków - teoria i praktyka" - ogólnopolska sesja naukowa w Warszawie Lech Krzyżanowski s. 248-249
Konferencja konserwatorska w Warszawie Marian Paździor s. 249
Modernizacja i rewaloryzacja zespołów starej zabudowy w miastach - narada konsultacyjna w Warszawie Marian Paździor s. 249-250
Rekonstrukcja i rewaloryzacja zabytków architektury w Polsce - wieczór naukowy w siedzibie ZPwA "Strzecha" w Wiedniu Dymitr Sozyko s. 250
Doroczne spotkanie Związku Konserwatorów Krajowych : wieczór naukowy w siedzibie Związku Polaków w Austrii "Strzecha" w Wiedniu Wojciech Kalinowski s. 250
Olgierd Łotoczko-"Oki" - wspomnienie Ryszard Brykowski s. 251-252
"Památky a Příroda", 4 (1979) ; 5 (1980) : [recenzja] Magdalena Gumkowska s. 253-256
Sprostowanie. s. 257
    Zacytuj
  • Udostępnij