Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Ochrona Zabytków
2002, Tom 55, Numer 1 (216)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ośrodek Dokumentacji Zabytków - instytucja ochrony dziedzictwa narodowego Robert M. Kunkel s. 1-3
Na czterdziestolecie Ośrodka Dokumentacji Zabytków Karol Guttmejer s. 4-13
Dział Architektury i Urbanistyki Juliusz Wendlandt s. 14-24
Pracownia Urbanistyki Henryk Andrulewicz s. 24-30
Pracownia Zabytków Techniki Artur Zbiegieni s. 30-32
Dział Zabytków Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Bolesław Bielawski s. 33-41
Dział Archeologii Sławomir Żółkowski s. 42-53
Dział Archiwaliów i Zbiorów Naukowych Marta Michałowska s. 54-60
Dział Muzealnictwa Maria Sołtysiak s. 61-64
Dział Wydawnictw Katarzyna Wierzbicka s. 65-69
Dwadzieścia lat w ODZ Krzysztof Nowiński s. 69-72
Zespół Ekspertów Ewa Nekanda-Trepka s. 73-75
Zespół Badań Regionalnych Warszawy i Mazowsza Karol Guttmejer s. 76-78
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku Jacek Dąbrowski Artur Kostarczyk s. 79-81
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie Roman Marcinek s. 82-83
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi Piotr M. Stępień s. 84-87
Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Poznaniu Dorota Matyaszczyk s. 88-92
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego Pomorza Zachodniego w Szczecinie Janusz Nekanda-Trepka s. 93-96
Pracownicy Ośrodka Dokumentacji Zabytków w latach 1962-2002 : (Centrala) Wanda Piątkowska s. 97-103
Jan Prószyński, "Dziedzictwo kultury Polski : jego straty i ochrona prawna", t. 1 i 2, Kraków 2001 : [recenzja] Piotr Dobosz Jan Prószyński (aut. dzieła rec.) s. 104-107
"Mosty : dzieła sztuki i inżynierii, zabytki : materiały sesji naukowej, Warszawa 25-26 maja 2000 r.", red. B[ożena] Wierzbicka, Warszawa : [TONZ], 2001 : [recenzja] Anna Szkurłat Bożena Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 107-109
Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego, z rekopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków : Muzeum Narodowe, 2001 : [recenzja] Jakub Lewicki Stanisław Tomkowicz (aut. dzieła rec.) Piotr Łopatkiewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Łopatkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 110-112
Ryszard Ganowicz, "Historyczne więźby dachowe polskich kościołów", z częścią Piotra Rappa "Historyczny rozwój ciesielskich konstrukcji dachowych w polskich kościołach", Poznań 2000 : [recenzja] Jan Tajchman Ryszard Ganowicz (aut. dzieła rec.) Piotr Rapp (aut. dzieła rec.) s. 113-118
Cenne, bezcenne - utracone : katalog utraconych dzieł sztuki = Valuable, priceless - lost : catalogue of losses, wyd. specjalne, Warszawa : Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, 2000 : [recenzja] Bożena Wierzbicka s. 118-119