Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Ochrona Zabytków
1961, Tom 14, Numer 3-4 (54-55)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabytek rezerwat, park kultury : muzeum w plenerze Ksawery Piwocki s. 3-4
Grzyby atakujące drewno budowli zabytkowych oraz środki zaradcze na przykładzie kościoła w Dębnie Franciszek Krzysik Maria Waltherowa s. 5-31
Badania nad hydrofobizacją murów ceglanych Wiesław Domasłowski s. 32-41
Problemy konserwatorskie arrasów wawelskich Andrzej Fischinger Kamilla Piskozub s. 42-62
Prace konserwatorskie w drewnianym kościele parafialnym w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej Joanna Prosnakowa Maria Puciata s. 63-80
Ocena przydatności niektórych tworzyw winylowych do konserwacji zabytków Roman Biliński s. 81-92
Metrologia laboratoryjna w konserwacji zabytków : pomiary odkształceń podobrazi drewnianych Józef Bolesławski s. 93-101
Ochrona zabytków w Jugosławii Vojeslav Molé s. 102-113
Sprawy organizacyjne, społeczne i administracyjne ochrony zabytków s. 114-116
Sekcja Ochrony i Konserwacji Pomników Architektury, Komitetu Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Polskiej Akademii Nauk Jan Zachwatowicz s. 117
Konferencja Naukowa Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej Jerzy Pietrusiński s. 117-118
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Konferencji w sprawie konserwacji zabytków metalowych s. 118
Zjazd Międzynarodowego Instytutu Konserwacji IIC, Rzym, 25-29 września 1961 Hanna Jędrzejewska s. 119-122
Gniezno, katedra s. 123-124
Poznań, katedra s. 125
Archiwum fotograficzne R. S. Ulatowskiego s. 125
Euzebiusz Łopaciński (1882-1961) Stanisław Szymański s. 126-127
Zdeněk Wirth (1878-1961) Juliusz Ross s. 126
Zdzisław Mączeński (1878-1961) Stanisław Szymański s. 127-128
"Nowoje w restawracji tiempiernoj żiwopisi", G. H. Tomaszewicz, "Woprosy restawracji", 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński G. H. Tomaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Ukreplenije proizwiedienij sowremiennoj tiempiernoj żiwopisi", W. W. Fiłatow, "Woprosy restawracji", 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński W. W. Fiłatow (aut. dzieła rec.) s. 129
"Ukreplenije krasocznago słoja i grunta woskosmolannymi mastykami", W. H. Karasiewa, "Woprosy restawracji", 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński W. H. Karasiewa (aut. dzieła rec.) s. 129
"Klejowyje sostawy dla dubliowanija (Dublirowocznyje biełkowyje klei i mietody ich modyfikacji)", E. B. Trostianskaja, G. H. Tomaszewicz, E. W. Sorokina, "Woprosy restawracji", 1960 : [recenja] Władysław Ślesiński E. W. Sorokina (aut. dzieła rec.) G. H. Tomaszewicz (aut. dzieła rec.) E. B. Trostianskaja (aut. dzieła rec.) s. 130
"Primienienije antisieptikow dla zaszczyty ot mikroorganizmow niekotorych matieriałow upotreblajemych pri restawracji", L. J. Woronina, "Woprosy restawracji", 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński L. J. Woronina (aut. dzieła rec.) s. 130
Polska bibliografia techniczna (II) F. Bratasz Hanna Jędrzejewska A. Romanowiczowa H. Zoll-Adamikowa s. 131-132