Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Ochrona Zabytków
1992, Tom 45, Numer 3 (178)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. dr hab. Jerzy Ważny powołany na członka Polskiej Akademii Nauk Piotr Rudniewski s. 125-126
Konserwacja renesansowych sgraffit z Zagrodna Mieczysław Stec s. 127-138
Poznanie-interpretacja-konserwacja dzieła sztuki na przykładzie rzeźby "Matka Boska" ze Staromieścia Monika Bogdanowska s. 139-143
Nietypowe metody badawcze w analizie dzieł sztuki Małgorzata Schuster-Gawłowska s. 143-158
Zastosowanie tomografii komputerowej do badania rozmieszczenia i udziału tworzywa w drewnie impregnowanym strukturalnie Marian Paciorek s. 159-172
Konserwacja obrazu "Matka Boska z Dzieciątkiem w Ogrodzie Różanym" Jadwiga Wyszyńska s. 173-183
Przeniesienie dwóch warstw malarskich z feretronu z Wielgich z próbą osadzenia jednej z nich na nowym podłożu Marta Lempart-Geratowska s. 184-191
Konserwacja obrazu "Madonna z Dzieciątkiem i szczygiełkiem" Grzegorz Kostecki s. 192-196
Metoda odwracalnego dublowania obrazów na podobraziu płóciennym przy użyciu kleju Plextol D 360 Aleksander Mitka s. 196-200
Technologia malarstwa tablicowego Małopolski (1480 - ok. 1510) Józef Nykiel s. 201-224
Konserwacja rzeźby "Król Kazimierz Wielki" z Muzeum UJ Maria Niedzielska A. Rodzińska-Chojnowska (tłum.) s. 225-231
Konserwacja zniszczonego przez pożar krucyfiksu z Niedźwiedzia Roman Kieferling s. 232-236
Badania fizykochemiczne malowidła ściennego z kościoła w Działoszycach Paweł Karaszkiewicz Maria Ligęza Maria Rogóż s. 236-239
Utlenione pigmenty ołowiowe w malowidłach ściennych i przywracanie ich pierwotnych barw Paweł Karaszkiewicz s. 240-241
Badanie w podczerwieni malowidła "Matka Boska z Dzieciątkiem" z Kociny Jan Rutkowski s. 241-246
Możliwości wykrywania spoiw zawierających substancje białkowe metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni Maria Rogóż s. 246-251
Maria Sulimierska-Laube (15.VIII.1917-23.VIII.1991). s. 252-254
Bibliografia prac Marii Sulimierskiej-Laube Jan Gromnicki Marian Paździor Teresa Szyburska s. 253-254
Prace konserwatorskie w woj. białostockim w latach 1985-1990 Lucyna Stalończyk s. 254-276
V Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. s. 276-277
Nowa inwencja Centralnego Laboratorium Konserwacji AGAD w Warszawie Marian Paździor s. 277
Centralna składnica muzealna w Monachium : z dziejów ochrony i rewindykacji dzieł sztuki zagrabionych podczas drugiej wojny światowej Zygmunt Waźbiński C. H. Smyth (aut. dzieła rec.) s. 278-280
Informacja Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zamieszczona na łamach kwartalnika "Ochrona Zabytków" na Jego prośbę. s. 280