Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Ochrona Zabytków
1973, Tom 26, Numer 4 (103)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja ochrony zabytków we Francji Mieczysław Kurzątkowski s. 243-247
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zagadnienia technologiczne w twórczości Hermana Hana Lesław Szolginia s. 248-255
Badania zabytków architektury dla potrzeb konserwatorskich : problem doboru właściwych zapraw Igor L. Znaczko-Jaworski s. 256-260
Prace studialne i projektowe nad rewaloryzacją fortyfikacji miasta Kapui Waldemar Łysiak s. 261-270
Z zagadnień ekspozycji zabytków archeologicznych in situ : problemy ekspozycji na grodzisku Jerzy Augustyniak s. 270-283
Prace konserwatorskie - województwo lubelskie (1967-1972) Mieczysław Kurzątkowski s. 284-298
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Maltechnik, technische Mitteilungen für Malerei und Bildpflege", R. 75, 1969 : [recenzja] Władysław Szyszko s. 299-303
"Müemlékvédelem", R. XV, 1971 : [recenzja] Alicja Mazurkiewicz s. 304-306
"Studies in Conservatoin", R. XVI, 1971; R. XVII, 1972 : [recenzja] Hanna Jędrzejewska s. 307-312