Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Ochrona Zabytków
1989, Tom 42, Numer 2 (165)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona i konserwacja zabytków ruchomych w dawnym województwie krakowskim w latach 1945-1975 Marian Kornecki s. 107-128
Gmina i cmentarz żydowski w Szydłowcu Adam Penkalla s. 128-140
Gotyckie malowidła w prezbiterium kościoła parafialnego w Działoszycach - odkrycie i problemy ekspozycyjne Anna Piasecka s. 140-152
Konserwacja reliktów murów Zamku Wawelskiego : prace w latach 1986-1988 Piotr Stępień s. 153-159
Problematyka badawczo-konserwatorska budowli centrum ceremonialnego Cahuachi (Peru) Sławomir Skibiński Tomasz Wilde s. 159-166
Świątynia królowej Hatszepsut w Deir el Bahari : wyniki badań architektonicznych północnego portyku środkowego dziedzińca Zygmunt Wysocki s. 167-176
"Memorabilia" - forum dyskusyjne przed reformą ochrony dóbr kultury we Włoszech Jacek Wolski s. 177-181
Od Redakcji. s. 177
Model dokumentacji konserwatorskiej "Świnnej Poręby" Marek Grabski s. 182-185
Konserwacja sztandaru dawnej książęcej Politechniki Carolo-Wilhelmina w Braunschweig Juliusz Olszewski s. 185-188
Prace konserwatorskie województwa kieleckiego w latach 1982-1986 Anna Piasecka s. 189-199
I seminarium międzynarodowe na temat współczesnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach sejsmicznych Antoni Kozielski s. 199-200
"Zabytki techniki górniczej Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego", pod red. S. Januszewskiego, R. Natusiewicza, E. Piątka, Wałbrzych 1987 : [recenzja] Krystyna Rosińska S. Januszewski (aut. dzieła rec.) R. Natusiewicz (aut. dzieła rec.) E. Piątek (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Monumentum", t. 27, nr 4 (1984) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 202-203
Od Redakcji. s. 202