Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Ochrona Zabytków
1985, Tom 38, Numer 3-4 (150-151)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strefy ochrony konserwatorskiej : cechy obszarów chronionych, wyznaczenie granic ochrony, podstawowe wytyczne konserwatorskie Michał Witwicki s. 151-156
Badania i prace projektowe w zabytkach architektury w świetle ogólnej problematyki ochrony i konserwacji zabytków Jan Tajchman s. 157-163
Ochrona i konserwacja zabytków techniki w Polsce Wojciech Kalinowski s. 163-170
Ochrona mostów zabytkowych w Polsce Henryk Czudek Grażyna Łagoda s. 170-178
Koncepcja noworudzkiego skansenu technicznego Stanisław Januszewski s. 178-183
Czy ołtarz z Marianowa powstał w warsztacie Dürera? Anna Angielska s. 183-195
Organy w kościele dominikanów w Lublinie Waldemar Kapeć s. 195-202
Problematyka technologiczna, warsztatowa i konserwatorska cynowych sarkofagów książąt de Croy Janusz Krause s. 202-210
Metody identyfikacji fałszerstw dzieł sztuki z metalu Marek K. Ślesiński s. 210-222
Płótna jako podobrazia malarskie Bogumiła J. Rouba s. 222-244
Udział soli rozpuszczalnych w wodzie w procesach niszczenia kamiennych obiektów zabytkowych oraz konserwatorskie sposoby ograniczania ich działania Sławomir Skibiński s. 244-258
Charakter prawny decyzji i zezwoleń w sprawach ochrony zabytków Piotr Dobosz s. 259-290
Historia i topografia Suomenlinny Jan Leszek Adamczyk s. 291-297
Program ratowania Suomenlinny Waldemar Szczerba s. 298-307
Badania odkształceń obrazów pod wpływem zmian wilgotności względnej powietrza Mieczysław Matejak Adam Skwarek s. 308-311
Zastosowanie promieniowania gamma w dziedzinie konserwacji zabytków Dominik Mączyński s. 311-314
Kompleksory, czyli złamane kanony malarskie Stefan Sękowski s. 314-316
Zapobieganie biologicznej korozji drewna budowlanego Marian Kowalski s. 316-318
Art. plastyk, konserwator Gabriela Lipkowa (1929-1983) Dorota Niesiołowska s. 319
Hotel "Bristol" w Warszawie - granice kompromisu w konserwacji architektury Andrzej Misiorowski s. 320-321
Dedykowane służbie konserwatorskiej Marian Paździor s. 320
Architektoniczna odnowa Zamku Królewskiego na Wawelu (1905-1985) Andrzej Łotysz s. 321-322
"Wstęp do badań archeologiczno-architektonicznych", Leszek Kajzer, Łódź 1984 : [recenzja] Jadwiga Chudziakowa Leszek Kajzer (aut. dzieła rec.) s. 323-324
"Teka Konserwatorska, Polska Południowo-Wschodnia", Rzeszów 1985 : [recenzja] Marian Paździor s. 324