Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Ochrona Zabytków
1969, Tom 22, Numer 3 (86)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zamość w szóstym roku renowacji Mieczysław Kurzątkowski s. 171-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Zamościu Zofia Haman s. 181-185
Zagadnienia organizacyjne związane z konserwacją Starego Miasta w Zamościu Eugeniusz Zgnilec s. 186-188
Renowacja kamienic zamojskich : projektowanie i realizacja Alicja Kurzątkowska s. 189-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z problemów konserwacji zespołów zabytkowych Andrzej Misiorowski s. 198-205
Prace konserwatorskie w zamojskiej Rotundzie Bogusław Staroń s. 206-210
Renowacja zamojskiego ratusza Stanisław Michalczuk s. 210-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstępne prace konserwatorskie w dawnej bóżnicy w Zamościu Michał Baranowski s. 214-217
Nadzór Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej nad pracami Pracowni Konserwacji Zabytków w Zamościu Alicja Kurzątkowska s. 217-221
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prace konserwatorskie w Zamościu w latach 1918-1968 Mieczysław Kurzątkowski s. 222-237
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Zbornik Zaštite Spomenika Kulture", R. XVII, 1966; R. XVIII, 1967 : [recenzja] Barbara Lenard s. 238-241
"Studies in Conservation", R. XIII, 1968 : [recenzja] Zdzisław Bieniecki s. 241-244
"Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego", 1, Kraków 1968 : [recenzja] Przemysław Maliszewski s. 245