Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Ochrona Zabytków
1969, Tom 22, Numer 1 (84)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Park zabytkowy ośrodkiem wypoczynku Mieczysław Ptaśnik s. 3-5
Aktualny stan parków zabytkowych i potrzeby ich zagospodarowania Stanisław Miłoszewski s. 6-9
Stan parków zabytkowych w województwie katowickim i zagadnienie ich adaptacji na ośrodki wypoczynku dla świata pracy Adam Kudła s. 10-12
Możliwości wykorzystania parków zabytkowych dla wypoczynku świątecznego i turystyki Olaf Rogalewski s. 13-15
Ochrona starodrzewia przed chorobami i szkodnikami Józef Kochman s. 16-18
Badania spoiw malowideł olejnych oraz mikroanalityczne metody ich identyfikacji Roman Biliński s. 19-34
Konserwacja kamiennej konsoli z Mojżeszem w kościele św. Jana w Toruniu Wiesław Domasłowski Wacława Szmidel-Domasłowska s. 35-48
Uczestnictwo zakładów przemysłowych w ochronie i odbudowie zabytków architektury w Polsce Marian Paździor s. 49-54
Katalogowanie dokumentacji architektonicznej i urbanistycznej w aktach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Maria Łodyńska-Kosińska s. 54-58
Ośrodek Dokumentacji Zabytków w 1968 r. Maria Charytańska s. 59-61
Prace konserwatorskie w województwie olsztyńskim w latach 1961-1968 (cz. II) Lucjan Czubiel s. 61-68
Sprawozdanie z konferencji dotyczącej zabytkowych organów i prospektów organowych w Polsce Bolesław Bielawski s. 68-70
Studies in Conservation, XI (1966), XII (1967) : [recenzja] Zdzisław Bieniecki s. 71-78
"Ochrona zabytków sztuki kościelnej", Janusz St. Pasierb, Warszawa 1968 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Janusz St. Pasierb (aut. dzieła rec.) s. 78-80