Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Ochrona Zabytków
1990, Tom 43, Numer 4 (171)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora. s. 173
Krótki zarys dziejów Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1950-1990) Maria Dayczak-Domanasiewicz s. 174-189
Józef Edward Dutkiewicz (1903-1968) Lech Kalinowski s. 189-191
Katedra Konserwacji Malowideł Ściennych i Rzeźby Architektonicznej (1966-1990) Władysław Zalewski s. 191-195
Katedra Konserwacji Malowideł Sztalugowych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej Zofia Medwecka s. 195-204
Katedra Technologii i Technik Konserwatorskich Dzieł Sztuki Józef Nykiel s. 204-209
Zakład Fizyki i Chemii Maria Ligęza s. 209-212
    Zacytuj
  • Udostępnij
Długoterminowy plan ICCROM-u Andrzej Tomaszewski s. 213-217
Międzynarodowa współpraca w zakresie ratowania zespołu Angkor w Kambodży Tadeusz Polak s. 217-221
Właściwości i zastosowanie eterów celulozy Jerzy Ciabach s. 222-224
Prace konserwatorskie w woj. zielonogórskim w latach 1974-1986 Wanda Janowska s. 225-229
Działalność Grupy Roboczej ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów w latach 1978-1990 Magdalena Gumkowska s. 230-231
Wydawnictwa Grupy Roboczej wydane przez sekretariat Generalny Grupy Roboczej w Warszawie w latach 1980-1990. s. 231-232
Konferencja przedstawicieli Prowincji Republiki Federalnej Niemiec - ds. Ochrony Zabytków oraz Instytutu Ochrony Zabytków Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wartburg 1-2 marca 1990 r. Marian Paździor s. 232-233
Historyczne miasto Hoi An : międzynarodowe sympozjum w Wietnamie Lech Krzyżanowski s. 233-234
Nagrody w konkursie MKiS i SKZ s. 234
Wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie Marian Paździor s. 235
"Památky a Příroda”, r. 14 (1989) : [recenzja] Magdalena Gumkowska s. 236-241
"Mały słownik ochrony zabytków", Mieczysław Kurzątkowski, Warszawa 1989 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Mieczysław Kurzątkowski (aut. dzieła rec.) s. 236
Szanowna Redakcjo! W. Ślesiński s. 241-242
Od redakcji. s. 242