Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Ochrona Zabytków
1965, Tom 18, Numer 1 (68)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowa akcja zabezpieczenia zabytków w Abu Simbel Leszek Marcin Dąbrowski s. 3-29
Zagadnienia konserwatorskie malowideł ściennych oraz cegieł podłoża w kościele św. Jana w Gnieźnie Wiesław Domasłowski Maria Zdzitowiecka s. 30-44
Z problematyki konserwacji zabytków ruchomych w Holandii Norbert Szunke s. 45-52
Turystyka kulturalna i międzynarodowa kampania na rzecz zabytków Kazimierz Malinowski s. 53-54
Konferencja IIC w Delft poświęcona konserwacji tkanin Aleksander Czerwiński s. 55-58
Zabytkowe założenia i zespoły urbanistyczne a rozwój i przekształcenia miast Wielkopolski Zdzisław Bieniecki s. 58-61
Ogólnopolska Konferencja poświęcona zagadnieniom konserwacji malowideł ściennych Małgorzata Schuster-Gawłowska s. 61-63
Ochrona i społeczne wykorzystanie zabytków techniki Jerzy Jasiuk s. 63-64
"Recent advances in conservation", G. Thomson, London 1963 : [recenzja] G. Thomson (aut. dzieła rec.) s. 65-67
"Základy konservace kovů v Muzeich", V. Čupr, J. B. Pelikan, Praga 1963 : [recenzja] J. Lehmann J. B. Pelikan (aut. dzieła rec.) V. Čupr (aut. dzieła rec.) s. 67
"Das chemisch-physikalische Laboratorium", B. Mühlethaler, "Jahresberichte", 1959 u. 1960 : [recenzja] J. Lehmann B. Mühlethaler (aut. dzieła rec.) s. 67-68
"La protection des monuments historiques en Pologne", S. Lorentz, "Informations UNESCO", nr 447, Paris 1964 : [recenzja] Z. Bieniecki S. Lorentz (aut. dzieła rec.) s. 68
"Synthetic materials used in conservation of cultural property", Rzym 1963 : [recenzja] P. Rudniewski s. 68-69
"Pamiatniki Kultury", tom IV, 1963 : [recenzja] J. Lehmann s. 69
Z piśmiennictwa obcego naukowo-technicznego i konserwatorskiego za II półrocze 1963 r. i I półrocze 1964 r. R. Biliński s. 70-73