Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Ochrona Zabytków
1966, Tom 19, Numer Postanowienia i uchwały

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[W przekonaniu o potrzebie]. s. 2
Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauacji Zabytków i Miejsc Zabytkowych. s. 3-5
Uchwała dotycząca utworzenia Międzynarodowej Organizacji Poza Rządowej dla Spraw Zabytków i Miejsc Zabytkowych. s. 5-6
Uchwała dotycząca nauczania w zakresie konserwacji i restauracji zabytków. s. 6-7
Wniosek dotyczący przystąpienia państwo do uczestnictwa w Międzynarodowym Ośrodku Badań nad Konserwacją i Restauracją Dóbr Kulturalnych. s. 7-8
Wniosek dotyczący wydawania przeglądu międzynarodowego, poświęconego teorii, technice i ustawodawstwu w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. s. 7
Wniosek dotyczący publikowania odkryć dokonanych w związku z pracami restauratorskimi. s. 7
Wniosek dotyczący wznowienia "Repertorium laboratoriów i pracowni konserwatorskich" i utworzenia komitetu koordynacyjnego dla badań nad uszkodzeniami kamienia. s. 8
Wniosek dotyczący ochrony i włączenia w życie ośrodków zabytkowych. s. 8
Wniosek dotyczący wkładu wielkich współczesnych robót publicznych do poznania zamierzchłych cywilizacji. s. 9
Wniosek dotyczący rozpowszechniania tekstów ustaw w przedmiocie ochrony zabytków i miejsc zabytkowych. s. 9
Wniosek dotyczący potrzeby podjęcia międzynarodowej akcji dla finansowania przedsięwzięć mających na celu ochronę zabytków. s. 9-10
Wniosek dotyczący zachowania "Domu Ludowego" w Brukseli. s. 10
Wniosek dotyczący zastosowania specjalnej polityki fiskalnej przyznającej pewne przywileje na rzecz obiektów prywatnych o wartości zabytkowej. s. 10