Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ochrona Zabytków
1975, Tom 28, Numer 2 (109)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na przełomie Jerzy Stankiewicz s. 93-110
Dyskusja nad artykułem J. Stankiewicza Andrzej Billert Janusz Bogdanowski Olgierd Czerner Wojciech Kalinowski Lech Krzyżanowski s. 111-124
Konserwacja gremiale haftowanego z XVII w. Jadwiga Faust s. 125-129
Konserwacja czarnej japońskiej laki William A. Oddy s. 129-132
Drewniana cerkiew w Kulasznem : z materiałów IS PAN do inwentarza drewnianej architektury sakralnej w Polsce Ryszard Brykowski s. 132-136
Dwór w Niemcach przestał istnieć Ryszard Brykowski s. 136-141
Wpływ impregnacji roztworami Epidianu 5 na zmiany barw warstw malarskich Bożena Soldenhoff s. 142-143
Prof. dr Ksawery Piwocki (1901-1974) Anna Kunczyńska-Iracka s. 145
Prof. dr Juliusz Starzyński (1906-1974) Michał Gradowski s. 146
Prace konserwatorskie - woj. opolskie (do 1973 r.) Janusz Prusiewicz Krystyna Wicher-Jesionowska s. 147-156
Przeszłość we współczesności Olgierd Czerner s. 157
Sympozjum urbanistyczne w Bolonii Krzysztof Pawłowski s. 158-159
Objazd konserwatorski zorganizowany przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków Michał Gradowski s. 159-160
Wymiana kulturalna z CSRS Anna Kisielewska Krzysztof Nowiński s. 160-161
Przegląd informacji prasowych (IV kwartał 1974). s. 162
"Památková Péče", R. XXXII, 1972 : [recenzja] Stefan Rakowski s. 163-169
"Zbornik Zaštite Spomenika Kulture", T. XXII/XXIII, 1972/1973 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 169-170
"Musées et Monuments", R. XIV, Paryż 1973 : [recenzja] Jolanta Stachowska s. 170-172