Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1957, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3
Kampania jesienna 1520 r. na Warmii i Powiślu Stanisław Herbst s. 4-10
Z problematyki ochrony zabytków sztuki byłych Prus Wschodnich Stanisław Rożański s. 11-25
Z historii badań regionalnych na Mazurach i Warmii Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 25-32
Praca historyków olsztyńskich Tadeusz Grygier s. 33-38
Z materiałów do dziejów szkolnictwa na Mazurach i Warmii w okresie międzywojennym Antoni Łukaszewski s. 38-44
"Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg" (Pr.), Wyd. Göttinger Arbeitskreis Kitzingen (Main) Würzburg, rok 1951-1957 (tom I-VII) : [recenzja] Tadeusz Grygier s. 44-48
"Vorgeschichte des Kulturkampfes", Adelheit Constabel, Berlin 1956 : [recenzja] Tadeusz Grygier Adelheit Constabel (aut. dzieła rec.) s. 48-49
Wykaz polskich druków na Warmii za lata 1800-1939 Jan Obłąk s. 50-61
Kronika naukowa woj. olsztyńskiego za lata 1953-1956 : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Archeologiczne Wojciech Wrzesiński s. 62-63