Tytuł Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
ISSN 2082-1786
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
2015, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencja doradcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - status quo a Protokół nr 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Michał Balcerzak s. 5-27
„Znaczny uszczerbek” na interesach pokrzywdzonego jako warunek dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – dostępność a skuteczność ochrony praw jednostki Bożena Gronowska s. 29-43
Prawne i polityczne implikacje sprawy więzień CIA w Polsce : orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Al-Nashiri i Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce Marcin Jastrzębski s. 45-68
Europejski Trybunał Praw Człowieka w roku 2014 : czy to jeszcze ten sam trybunał? Ireneusz C. Kamiński s. 69-89
Prawo osób niepełnosprawnych do racjonalnych usprawnień oraz obowiązek zapewniania dostępności w przestrzeni publicznej Julia Kapelańska-Pręgowska s. 91-112
Wolność zrzeszania się w związki zawodowe w systemie Rady Europy Marcin Kazimierczuk s. 113-126
Gwarancje prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na gruncie art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Aleksandra Mężykowska s. 127-146
Koncepcja „best interests of the child” w prawie oraz praktyce organów strasburskich– kontekst praw ojca Agnieszka Wedeł–Domaradzka s. 147-165
Naruszenie prawa cudzoziemca do życia rodzinnego na skutek jego wydalenia z terytorium Polski Vita Zahurovska s. 167-181
Między humanitaryzmem a koniecznością wojskową – znaczenie zasady proporcjonalności w planowaniu i prowadzeniu operacji militarnych Marcin Marcinko s. 183-205
Dopuszczalność pozbawienia życia kombatanta w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego Agnieszka Szpak s. 207-225
Budowanie pokoju w przemówieniach Jana Pawła II do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej Justyna Krzywkowska s. 227-239
Prawo i pięść: ochrona praw człowieka przez afrykańskie trybunały subregionalne Marek Jan Wasiński s. 241-256
Prawo do życia w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku Mieczysław Różański s. 257-267