Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2006, Tom 51, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Stefan Zamecki s. 5-7
Gdy byłam redaktorem naczelnym... Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 9-36
Nad rocznikami "Kwartalnika" Tadeusz Bieńkowski s. 37-44
Zagadnienia historiografii na łamach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" 1956-2005 Paweł Komorowski s. 45-66
Prace z zakresu dziejów oświaty i wychowania na łamach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" : spojrzenie biologa Leszek Zesztowt s. 67-82
Półwiecze "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" : spojrzenie biologa Leszek Kuźnicki s. 83-92
Historia medycyny i farmacji na łamach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" w latach (1956-2005) Tadeusz Srogosz s. 93-122
Historia astronomii na łamach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" w latach 1956-2005 Zenon Eugeniusz Roskal s. 123-142
Problematyka historii subdziedziny chemia w latach 1956-2005 na łamach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Stefan Zamecki s. 143-164
Dzieje techniki na łamach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" (1956-2005) Józef Piłatowicz s. 165-193