Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1985, Tom 30, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania Kazimierza Fajansa w dziedzinie promieniotwórczości i izotopii Józef Hurwic s. 215-246
Pierwsze lata pracy Wojciecha Świętosławskiego w Laboratorium Termicznym im. W. F. Ługinina. Moskwa (1911-914) Janina Świętosławska-Żółkiewska s. 247-272
Kontekst odkrycia prawa równoważności masy i energii. Szkic historyczno-heurystyczny Wacław Šmid s. 273-288
Wkład Wilhelma Ostwalda w powstanie chemii fizycznej Horst Remane s. 289-296
Rozwój urządzeń do wibrowania betonu w polskim budownictwie do 1939 r. Stefan Knapik s. 297-320
Początki kryminalistyki w Polsce Wacław Brzęk s. 321-336
Z dziejów rozwoju socjologii wychowania w Wielkiej Brytanii Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 337-356
Rozwój badań nad falerystyką w Polsce : stan i perspektywy Krzysztof Filipow s. 357-370
Ks. Jan Inocenty Buba z zakonu Księży Pijarów (26.04.1909-3.08.1984) Tadeusz Słowikowski s. 371-378
"Nikołaj Alieksandrowicz Morozow uczonyj-encyklopedist", Moskwa 1982 : [recenzja] Stefan Zamecki s. 379-384
"Polacy w Petersburgu", Ludwik Bazylow, Wrocław 1984 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Ludwik Bazylow (aut. dzieła rec.) s. 384-388
"Stanisław Wikientjewicz Kalesnik", N. S. Czoczia, A. A. Dmitrijewa, N. G. Konkina, Leningrad 1983 : [recenzja] Roman Karczmarczuk N. S. Czoczia (aut. dzieła rec.) A. A. Dmitrijewa (aut. dzieła rec.) N. G. Konkina (aut. dzieła rec.) s. 388-391
"Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1983 : [recenzja] Janina Rosicka Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 391-394
"Berühmte Leipziger Studenten", Hans Piazza, Werner Fläschendräger, Günter Katsch, Gerhild Schwendler, Leipzig 1983 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Werner Fläschendräger (aut. dzieła rec.) Günther Katsch (aut. dzieła rec.) Hans Piazza (aut. dzieła rec.) Gerhild Schwendler (aut. dzieła rec.) s. 394-400
"Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Medycznej (1919-1979)", Jan Hasik, Jacek Juszczyk, Poznań 1979 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jan Hasik (aut. dzieła rec.) Jacek Juszczyk (aut. dzieła rec.) s. 400-402
"Władysław Czapliński jako uczony i wychowawca", pod red. K. Matwijowskiego, Wrocław 1984 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński K. Matwijowski (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Neohumanism and the persistence of pure mathematics in Wilhelmian Germany", Leswis Pyenson, Philadelphia 1983 : [recenzja] Bronisław Średniawa Lewis Pyenson (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"Uniwersytet Poznański, Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny. Bibliografia publikacji, materiały biograficzne: 1919-1939", T. 1-3, pod red. Krystyny Karwowskiej, Poznań 1979 : [recenzja] Teresa Ostrowska Krystyna Karwowska (aut. dzieła rec.) s. 405-406
Uroczystość dedykowana Wiktorowi Dedze Paweł Komorowski s. 407-408
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Paweł Komorowski s. 409-413
Zebranie Grupy Roboczej ds. nauczania historii medycyny Paweł Komorowski s. 413-414
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Grzegorz Karczmarz Paweł Komorowski Adam Matuszewski s. 415-422
Zebrania naukowe Pracowni Badań nad Początkami Myśli Społecznej ZHNS Anna Nawarecka s. 422-426
Zebranie Zakładu Historii Organizacji Nauki Jan Kozłowski s. 426-427
Pierwszy rok działalności Polskiego Towarzystwa Historii Techniki Jerzy Jasiuk s. 427-429
Wystawa Z dziejów złóż surowców mineralnych w Polsce Ludowej w Muzeum Ziemi PAN Jadwiga Garbowska s. 429-431
Problematyka historyczna na XII Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 431-434
Konferencja historyków farmacji Jadwiga Brzezińska s. 434-435
Średniowieczne hutnictwo żelaza w Okręgu Częstochowskim Marian Sadłowski s. 436-437
Przyznanie nagród i medali im. Jabłonowskich przez Societas Jablonoviana Eduard Merian s. 437-438
Kongresy międzynarodowe: 27 Międzynarodowy Kongres Geologiczny (Moskwa 4-11 sierpień 1984); 25 Międzynarodowy Kongres Geograficzny (Paryż sierpień-wrzesień 1984) Józef Babicz s. 438-439
Bułgarsko-radziecka konferencja naukowa Stojan Boriczew s. 439-440