Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1977, Tom 22, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienia : zapiski do autobiografii Tadeusz Czeżowski s. 429-440
Jakub Górski jako logik i filozof Stefan Ziemski s. 441-456
Nauka w historii cywilizacji (H. Th. Buckle) L. A. Markowa Anna Grębecka (tłum.) s. 457-470
Pluralizm francuski XIX i początku XX wieku Stanisław Ehrlich s. 471-504
Michał Dymitr Krajewski jako historyk Irena Łossowska s. 505-528
O interpretacji geometrycznej logarytmów liczb zespolonych w rozprawie Karstena z roku 1768 Stanisław Dobrzycki s. 529-534
Wawrzyniec Scholz (1522-1599) twórca pierwszego ogrodu roślin lekarskich we Wrocławiu i wydawca źródeł do historii medycyny Danuta Nespiak s. 535-548
Technika konstrukcji polskich fortyfikacji z 1939 r. : metoda i wyniki badań terenowych odcinka Nowogród nad Narwią-Szablak Janusz Miniewicz s. 549-576
Stan i potrzeby badań nad historią techniki rolnictw w Polsce Julian Bartyś s. 577-594
O nauczaniu historii leśnictwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Antoni Żabko-Potopowicz s. 595-608
O nauczaniu historii ogrodnictwa w wyższych szkołach rolniczych PRL Jadwiga Gutowska s. 609-612
Staropolskie, historyczne nazwy synonimiczne rodzajów roślinnych jako źródło nowoczesnej nomenklatury Henryk Bukowiecki s. 613-616
Nabytki Archiwum PAN w 1976 roku Stanisław Chankowski s. 617-622
Muzeum Techniki w Brnie - jego zadania i wkład w badania nad historią techniki Miroslav Berka Jadwiga Russocka (tłum.) s. 623-634
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 635-642
"O konwencjach i konwencjonalizmie", Izydora Dąmbska, Warszawa 1975 : [recenzja] Janina Solarska Izydora Dąmbska (aut. dzieła rec.) s. 643-647
"Polskie czasopiśmiennictwo techniczne okresu od 1831 do ok. 1870 r.", Jan Pazdur, Warszawa 1976 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 647-657
"Historia elektryki polskiej", Tom I: "Nauka, piśmiennictwo i zrzeszenia", pod red. Kazimierza Kolbińskiego, Warszawa 1976 : [recenzja] Józef Piłatowicz Kazimierz Kolbiński (aut. dzieła rec.) s. 658-664
"Takie było moje życie", Ferdinand Sauerbruch, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Władysław Chojna Ferdinand Sauerbruch (aut. dzieła rec.) s. 664-666
"Report on undergraduate education in the history of science", 1975 : [recenzja] Czesław Majorek s. 666-669
"Dzieje nauki języków obcych w zarysie. Monografia z zakresu historii kultury", Michał Cieśla, Warszawa 1974 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński Michał Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 669-671
"Rutherford Recollections of the Cambridge Days", Mark Oliphant, Amsterdam-London-New York 1972 : [recenzja] Stefan Zamecki Mark Oliphant (aut. dzieła rec.) s. 671-672
Działalność Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1976 Agnieszka Dziurlikowska s. 673-677
Publikacje książkowe i wydawnictwa ciągłe Krystyna Bińkowska s. 677-678
Posiedzenia Pracowni Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski Bożena Michalik Zbigniew Mikołejko s. 678-681
Zebranie Zespołu Historii Botaniki Henryk Bukowiecki Wanda Grębecka s. 682-683
Posiedzenie Zespołu Historii Nauk Leśnych Wanda Grębecka s. 683-684
Z prac Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1976 Bohdan Jaczewski s. 684-686
Natury ziół rozmaitych przedstawienia (wystawa starej książki botanicznej w Bibliotece Narodowej) Wanda Grębecka s. 686-689
Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Historii Fizyki Krzysztof Szymborski s. 689-690
Sesja poświęcona 50-leciu działalności naukowej prof. Antoniego Łaszkiewicza Z. Wójcik s. 690-691
Wystawa Inżynierowie Wielkiej Emigracji w Muzeum Techniki NOT Zbigniew Wójcik s. 692-693
Konferencja Badania historii technologii wyrobów żelaznych na ziemiach polskich Jerzy Piaskowski s. 693-695
Film telewizyjny o górnictwie i hutnictwie tatrzańskim Henryk Jost s. 695
Ogólnopolskie sympozjum badań nad systemem kształcenia medycznego Zofia Podgórska-Klawe s. 696
Zebrania Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny Danuta Nespiak s. 696-698
Polonika w Archiwum Uniwersyteckim w Greifswaldzie Ryszard Ergetowski s. 699-700
Redakcja "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Aleksander Taff s. 701