Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 77
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1967, Tom 12, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój przyrodoznawstwa w ZSRR Aleksander S. Fiodorow Semen J. Płotkin s. 681-699
Rola Marii Skłodowskiej-Curie w rozwoju nauki. W setną rocznicę urodzin Józef Hurwic s. 701-705
Szkic twórczości Mariana Smoluchwskiego : w pięćdziesięciolecie śmierci Armin Teske s. 707-713
Ossolineum w dziejach nauki polskiej Jan Trzynadlowski s. 715-721
Z badań nad recepcją historiografii polskiej XVI wieku w dobie odrodzenia Anna Czekajewska s. 723-739
Zadania i perspektywy rozwoju historii nauki i historii techniki w Polsce. s. 741-747
Uwagi o perspektywach rozwoju historii nauki Ryszard Sroczyński s. 749-754
Historia nauki i historia techniki w Polsce Ludowej Eugeniusz Olszewski s. 755-764
Osiągnięcia i plany w zakresie badań i upowszechniania historii ewolucjonizmu Wanda Grębecka Kazimierz Petrusewicz s. 765-768
Kontakty naukowe polsko-radzieckie w latach 1919-1939. Materiały wstępne Jerzy Róziewicz s. 769-799
Armin Teske 1910-1967 Włodzimierz Hubicki s. 801-808
Anna Straszewicz 1920-1967 Wanda Grębecka Janina Serafińska s. 809-811
"Z głównych zagadnień filozofii", G. E. Moore, Warszawa 1967 : [recenzja] Jan Sulowski G. E. Moore (aut. dzieła rec.) s. 813-814
"A History of Engineering Drawing", Peter Jeffrey Booker, London 1963 : [recenzja] Juliusz Goryński Peter Jeffrey Booker (aut. dzieła rec.) s. 814-817
"A History of Metallography. The Development of Ideas on the Structure of Metals", C. S. Smith, Chicago 1960 : [recenzja] Jerzy Piaskowski C. S. Smith (aut. dzieła rec.) s. 818-820
"Żelazne skarby", Jerzy Sikora, Katowice 1967 : [recenzja] Mieczysław Radwan Jerzy Sikora (aut. dzieła rec.) s. 820-822
"Archieołogija i jestwiestwiennyje nauki", pod red. B. A. Kołczyina, Moskwa 1965 : [recenzja] Jerzy Piaskowski B. A. Kołczyin (aut. dzieła rec.) s. 822-824
"L'industrie textile dans l'Egypte romaine", Ewa Wipszycka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Irena Turnau Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) s. 824-826
"Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e.", T. 3, Henryk Łowmiański, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Henryk Łowmiański (aut. dzieła rec.) s. 827-828
"Wkład Polaków do historii nauki. Nauki ścisłe. Wybór artykułów", Józef Hurwic, Warszawa 1967 : [recenzja] Stanisław Szpikowski Józef Hurwic (aut. dzieła rec.) s. 829-830
"Nikolaus von Kues. Wissenschaftliche Konferenz des Plenums der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berin anlässlich der 500. Wiederkehr seines Todesjahres. Referate und Diskussionsbemerkungen", Berlin 1965 : [recenzja] Waldemar Voisé s. 830
"Iz istorii słow i słowariej. Oczerki po leksikołogii i leksikografii", Leningrad 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 830-832
"Polacy w Piotrogrodzie 1914-1917", Irena Spustek, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Irena Spustek (aut. dzieła rec.) s. 833-834
"Polskie towarzystwa naukowe ogólne w latach 1944-1964 jako forma organizacji działalności naukowej", Waldemar Rolbiecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Andrzej Biernacki Waldemar Rolbiecki (aut. dzieła rec.) s. 835-837
"Słownik filozofów", T. 1, Warszawa 1966 : [recenzja] Stanisław Kamiński s. 838-839
"Znamienatienyje i jubilejnyje daty istorii miediciny 1967 goda", Zeszyt 11, pod red. B. D. Pietrowa, Moskwa 1966 : [recenzja] Teresa Ostrowska B. D. Pietrow (aut. dzieła rec.) s. 840-841
"Istorija tiechniki. Bibliograficzeskij ukazatiel. 1960-1961", pod red. S. W. Szuchardina, Moskwa 1964 : [recenzja] Zygmunt Brocki S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) s. 841-842
"La bibliothèque idéale des jeunes", Franz Weyergans, Paris 1966 : [recenzja] Waldemar Voisé Franz Weyergans (aut. dzieła rec.) s. 842-844
"The Art of Soluble", P. B. Medawar, London 1967 : [recenzja]. P. B. Medawar (aut. dzieła rec.) s. 844-845
"Ludi russkoj nauki. Oczerki o wydajuszczichsia diejatielach jestiestwoznanija tiechniki. Tiechnika", Moskwa 1965 : [recenzja] s. 845-846
"Din istoria electricităţii", J. N. Bucur, J. Gh. Stănescu, M. Macavescu, Bucuresti 1966 : [recenzja] J. N. Bucur (aut. dzieła rec.) M. Macavescu (aut. dzieła rec.) J. Gh. Stănescu (aut. dzieła rec.) s. 845
"Russkaja leksikografija epochi sriedniewiekowja", L. S. Kowtun, Moskwa-Leningrad 1963; "Istorija ukrainskoj leksikohrafji", P. J. Horeckij, Kijiw 1963 : [recenzja] P. J. Horeckij (aut. dzieła rec.) L. S. Kowtun (aut. dzieła rec.) s. 846
"Istorija chimiczeskich promysow i chimiczeskoj promyszlennosti Rossii", T. 6: "Elektrochimiczeskaja promyszlennost", P. M. Łukjanow, Moskwa 1965 : [recenzja] P. M. Łukjanow (aut. dzieła rec.) s. 846
"Mapas, planos y dibujos sobre Venezuela existentes en el Archivo General de Indias", T. 1-2, F. Morales Padron, J. Llavador Mira, Sevilla 1964-1965 : [recenzja] J. Llavador Mira (aut. dzieła rec.) F. Morales Padron (aut. dzieła rec.) s. 847-848
"Bartolomé de Las Casas. K istorii zawojewanija Amieriki", Moskwa 1966 : [recenzja] s. 847
"Concepts of Insanity in the United State, 1789-1865", Norman Dain, New Brunswick 1964 : [recenzja] Norman Dain (aut. dzieła rec.) s. 848-849
"Polsko-rosyjskie kontakty językowe w zakresie słownictwa w XVII wieku", Stanisław Kochman, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Stanisław Kochman (aut. dzieła rec.) s. 848
"Health Progress in the United States: 1900-1960. A Report of Health Information Foundation", Monroe Lerner, Odin W. Anderson, Chicago 1963 : [recenzja] Odin W. Anderson (aut. dzieła rec.) Monroe Lerner (aut. dzieła rec.) s. 849-850
"Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, 1925-1965", Stefan Bolland, Zbigniew Żabiński, Kraków : [recenzja] Stefan Bolland (aut. dzieła rec.) Zbigniew Żabiński (aut. dzieła rec.) s. 850-851
"Telekomunikacja współczesna. Próba syntezy", Witold Nowicki, Warszawa 1966 : [recenzja] Witold Nowicki (aut. dzieła rec.) s. 850
"Burza, weteran atlantyckich szlaków", Jerzy Pertek, Gdynia 1965 : [recenzja] Jerzy Pertek (aut. dzieła rec.) s. 850
O nauczaniu historii nauki Eugeniusz Olszewski s. 851-852
Nauka w siedemnastowiecznym Gdańsku s. 852-853
W sprawie ochrony pamiątek po uczonych s. 852
Kontakty Ossolineum z północną Polską s. 853-854
Polska myśl statystyczna Zygmunt Brocki s. 854-855
Z historii organizacji nauczycielskich Henryka Hołda-Róziewicz s. 854
Dwugłos polemiczny o terminologii gramatycznej O. Kopczyńskiego s. 855-856
Archeologia na ziemiach zachodnich w powojennym dwudziestoleciu s. 856-857
Czy w Wilnie w wiekach XVII-XVIII była katedra lituanistyki? s. 856
Dawne materiały kartograficzne wybrzeża polskiego s. 857-858
Serenissimi Regis Polonorum Mathematicus et Bibliothecarius Zygmunt Brocki s. 857
Zarys historii odkrycia przejścia północno-wschodniego s. 857
O skansen w Zakopanem Eugeniusz Olszewski s. 858
Od najstarszych do najnowszych kolei górniczych s. 859
Początki elektryfikacji górnictwa górnośląskiego s. 859
Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce s. 859
Pierwszy tunel kolejowy na Górnym Śląsku s. 859-860
Pokłosie milenijne s. 860
Jeszcze o XI Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki s. 860
Jubileusz Fabryki Tektury w Wadowicach s. 860
Z historii żaglowców wybrzeża jugosłowiańskiego s. 861
Ewolucja jachtów żaglowych Zygmunt Brocki s. 861
Szesnastowieczna Księga wysp B. Bordona s. 861
Mianowania członków Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. s. 863
Dyskusja o twórczości w życiu naukowca Stanisław Brzozowski s. 863-866
Akta XI Kongresu Historii Nauki. s. 863
Posiedzenie naukowe Zespołu Odrodzenia Karolina Targosz s. 866-867
Posiedzenie naukowe Zespołu Oświecenia Danuta Rederowa s. 867-868
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Polskiej XIX wieku s. 868
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geodezji Zofia Traczewska-Białkowa s. 869
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 869-876
Muzeum Techniczne przy Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu Jerzy Piaskowski s. 876-877
Dzieje instrumentów niwelacyjnych s. 877
Prace nad angielskim przekładem Officiny Ferraria Roździeńskiego s. 878
Komitet Dawnego Hutnictwa Żelaza s. 878
Nowe muzeum morskie w Zadarze s. 879