Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1970, Tom 15, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy to prawda, że w ciągu nocy wszystkie przedmioty podwioły swe wymiary? Irena Szumilewicz s. 695-712
Zmienność dziejowa form organizacji nauki Tadeusz Alek-Kowalski s. 713-728
Mikołaj Kopernik nie był księdzem Edward Rosen s. 729-737
Cyrkularz Ad palatinos, castellanos, canonicos etc. (Rzekomy autograf Kopernika) Jerzy Drewnowski s. 739-742
Erazm a życie intelektualne na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika Andrzej Kempfi s. 743-758
Jana Dubrawiusza, biskupa czeskiego nauka niwelacji Kazimierz Sawicki s. 759-774
Dzieła jatrochemiczne przypisywane Strusiowi Witold Włodzimierz Głowacki s. 775-784
Badania kopernikańskie w Polsce Paweł Czartoryski Zofia Wardęska s. 785-790
Regina Danysz-Fleszarowa 1888-1969 Zbigniew Wójcik s. 791-796
Zbigniew Woźniewski 1914-1969 Teresa Ostrowska s. 797-803
Jeszcze w sprawie książki Józefa Bańki o Michale Wiszniowieckim. Odpowiedź recenzenta autorowi książki Julian Dybiec s. 805-807
O kulturę historyczną i wiedzę w artykułach z dziejów medycyny w czasopismach lekarskich Michał Hanecki s. 808-809
Druga strona medalu, czyli - doceńmy nieprofesjonalistów Waldemar Rolbiecki s. 810-812
"Organizacja procesu inwestycyjnego Piramidy Cheopsa", Wiesław Koziński, Warszawa 1969 : [recenzja] Semen J. Płotkin Wiesław Koziński (aut. dzieła rec.) s. 813-820
"Aziatskij Muziej", A. Bazijanc, N. Kuzniecowa, L. Kulagina, Moskwa 1969 : [recenzja] A. Bazijanc (aut. dzieła rec.) L. Kulagina (aut. dzieła rec.) N. Kuzniecowa (aut. dzieła rec.) s. 821-822
"A Short History of Science", J. G. Growther, London 1969 : [recenzja] Teresa Niementowska J. G. Growther (aut. dzieła rec.) s. 821
"D. J. Miendielejew i Pietierburgskij uniwiersitiet", Aleksandr Aleksandrowicz Makarienja, Irina Nikołajewna Filimonowa, Leningrad 1969 : [recenzja] Irina Nikołajewna Filimonowa (aut. dzieła rec.) Aleksandr Aleksandrowicz Makarienja (aut. dzieła rec.) s. 823
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Ryszard Torchalski s. 825-826
Posiedzenie Rady Naukowej Małgorzata Terlecka s. 826
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia Karolina Targosz s. 827-828
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki XIX wieku s. 828-829
Zebranie organizacyjne Zespołu Badań nad Zagadnieniami Rewolucji Naukowo-Technicznej Andrzej Glass s. 829-832
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Leśnych Bohdan Szymański s. 832-833
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Rozwoju Konstrukcji Technicznych Bolesław Orłowski s. 833
150-lecie Towarzystwa Naukowego Płockiego Waldemar Rolbiecki s. 834-837
Oficyna kartograficzna - dziesiąta wystawa Stowarzyszenia Geodetów Polskich s. 837
Posiedzenie Prezydium Międzynarodowego Towarzystwa Historii Medycyny Jerzy Strojnowski s. 837-838
Zebranie Francuskiego Towarzystwa Historii Medycyny Jerzy Strojnowski s. 838
Otwarcie Instytutu Historii Medycyny i Badań Medycznych w Delhi Barbara Kuźnicka s. 839-840
[W recenzji książki] Zygmunt Brocki s. 841