Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1991, Tom 36, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie na przełomie 1907-1990 Stanisław Marian Leszczycki s. 6-64
Czterdzieści lat Katedry prof. Aleksandra Birkenmajera Barbara Bieńkowska s. 65-94
Pierre Duhem: człowiek, który nie chciał być historykiem nauki Małgorzata Malewicz s. 95-118
Brytyjski przewodnik z historii subdziedziny chemii Stefan Zamecki s. 119-130
Szwajcarzy a Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu w latach 1889-1927 Stanisław Chankowski s. 131-144
Wokół działalności społecznej i naukowej Hugona Kołłątaja, czyli o potrzebie biografii Maria Pasztor s. 145-152
O zaćmieniach Słońca i Księżyca obserwowanych przez Mikołaja Kopernika Paweł Sobotko s. 153-174
"Hendrik Adriaan Van Reede Tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany", J. Heniger, Rotterdam-Boston 1986 : [recenzja] Alicja Zemanek J. Heniger (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Heidelberger Gelehrtenlexikon", D. Drüll, Berlin-Heidelberg 1991 : [recenzja] Zdzisław Mikulski D. Drüll (aut. dzieła rec.) s. 177
"W pogoni za nieznanym", Włodzimierz Sedlak, Lublin 1990 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Włodzimierz Sedlak (aut. dzieła rec.) s. 178-179
O Mieczysławie Limanowskim "Pamiętnik Teatralny", R. 39, z. 1-2 (1990) : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Leopold Kilanowski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 180-182
Rola edukacyjna i użytkowa dawnego nazewnictwa przyrodniczego w Polsce Beata Wysakowska s. 183-184
Pamięci Ludwika Krzywickiego Henryka Hołda-Róziewicz s. 184-185
XIX Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. Saragossa 22-29 sierpień 1993 roku. s. 185-186
Międzynarodowa konferencja o zmianach w technologii. s. 185
Sympozjum: "Ziołoznawstwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny" Beata Wysakowska s. 186-189
"Spotkanie Dwóch Światów". Międzynarodowa Konferencja "Czas i astronomia w spotkaniu Dwóch Światów". s. 189-190