Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1957, Tom 1, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Zadania i rola adwokatury Stanisław Janczewski s. 5-13
Nowelizacja przepisów o ustroju adwokatury Zygmunt Warman s. 14-26
Najpilniejsze postulaty adwokatury Franciszek Sadurski s. 27-36
Niektóre zagadnienia małżeńskiego ustroju ustawodawczego w praktyce sądowej Janusz Śledziński s. 37-44
Uwagi krytyczne w związku z ustawą z dn. 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Jerzy Szwarc Jerzy Śliwowski s. 45-55
Powództwo wzajemne w procesie rozwodowym Zdzisław Krzemiński s. 56-65
O odpowiedzialności adwokatów za fakty łamania praworządności - i ich naprawienie Marian Cieślak s. 66-72
Kłopoty z wokandą Tadeusz Jackowski s. 73-77
[Należymy do pokolenia] s. 78-79
Adwokatura w Królestwie Polskim Henryk Cederbaum s. 79-87
Posiedzenie Plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej s. 88-93
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 94-98
Uchwały rad adwokackich : Rada Adwokacka w Warszawie s. 99-101
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 102-105
Kronika s. 106-108
[W myśl odezwy wstępnej] s. 109