Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1957, Tom 1, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naczelna Rada Adwokacka ogłasza konkurs na pracę z zakresu dziejów adwokatury polskiej od połowy XIX wieku s. 2
Niezawisłość sędziowska a Partia Marian Cieślak s. 5-16
O pełny immunitet adwokatury Zygmunt Warman s. 17-27
Jak rozwiązać problem rehabilitacji Henryk Rajzman s. 28-33
O udział adwokatów w orzecznictwie karno-administracyjnym Antoni Słomiński s. 34-38
dziecko a rozwód : (artykuł dyskusyjny) Juliusz Wisłocki s. 39-54
O nawiązanie kontaktu z zagranicą Jerzy Śliwowski s. 55-60
Reforma gospodarki finansowej zespołów adwokackich Izby warszawskiej Władysław Żywicki s. 61-67
Z dziejów myśli adwokackiej F. S. s. 68-71
"Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych", Jan Policzkiewicz, Władysław Siedlecki, Edmund Wengerek, Warszawa 1956 : [recenzja] Stanisław Garlicki Jan Policzkiewicz (aut. dzieła rec.) Władysław Siedlecki (aut. dzieła rec.) Edmund Wengerek (aut. dzieła rec.) s. 72-75
Posiedzenie Plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej F. S. s. 76-79
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 80-85
Uchwały rad adwokackich : Rada Adwokacka w Warszawie s. 86-88
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 89
Kronika s. 90-95
[W myśl odezwy wstępnej] s. 96