Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1957, Tom 1, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy prawo prasowe obowiązuje? Zdzisław Papierkowski s. 3-13
W sprawie mocy obowiązującej niektórych ustaw przedwojennych Józef Litwin s. 14-27
Niektóre uwagi na temat chuligaństwa Kazimierz Kretowicz s. 28-41
O reformę kodeksu postępowania cywilnego Antoni Bądkowski s. 42-47
Sytuacja prawna i zadania adwokatury w dziedzinie gospodarki morskiej Jan Łopuski s. 48-56
Sylwetki wybitnych obrońców warszawskich w okresie międzywojennym Mieczysław Jarosz s. 57-66
Paradoksy noweli z dnia 19 listopada 1956 r. Karol Stach s. 67-70
Na marginesie artykułu dziekana Karola Stacha Stanisław Garlicki s. 71-72
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego (Izba Cywilna, 1945-1957) Zdzisław Krzemiński s. 73-84
Wyłączenie adwokatów spod przepisów o "policji sesyjnej" s. 85-86
Obrachunków z przeszłością ciąg dalszy Tadeusz Woner s. 87-90
De scabinis Stanisław Mickiewicz s. 91-93
O łapaczach adwokackich s. 94-95
"Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym", Andrzej Stelmachowski, Warszawa 1957 : [recenzja] Tadeusz Biełous Andrzej Stelmachowski (aut. dzieła rec.) s. 96-100
"Niesłuszne wzbogacenie", Alfred Ohanowicz, Warszawa [b.r.] : [recenzja] Janusz Olchowicz Alfred Ohanowicz (aut. dzieła rec.) s. 100-101
Bronisław Zdanowicz [nekrolog] s. 102
Jan Szper [nekrolog] s. 102
Aleksander Frucht [nekrolog] s. 103
Posiedzenie Plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej s. 104-108
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 108-116
Pismo do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wpisu na listę adwokatów s. 116-117
Uchwały rad adwokackich : Rada Adwokacka w Warszawie s. 118-121
Uchwały rad adwokackich : Rada Adwokacka w Gdańsku s. 121-122
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 123-130
Kronika s. 131-135
Informacje s. 136
[W myśl odezwy wstępnej] s. 137