Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1957, Tom 1, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsza rocznica samorządu adwokatury Stanisław Janczewski s. 3-14
Ogólnokrajowa narada sędziów Borys Ołomucki s. 15-18
Z przemówienia adw. Maurycego Karniola, członka Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej, na krajowej naradzie prezesów sądów wojewódzkich i powiatowych, poświęconej aktualnym problemom i zadaniom wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością i odbytej w dniu 28 Maurycy Karniol s. 19-20
Z dni klęski i chwały Zygmunt Albrecht s. 21-29
O kształcenie adwokatów w dawnej Polsce Lesław Pauli s. 30-40
Uwagi o spekulacji w świetle przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. Zdzisław Papierkowski s. 41-45
Wypadki w zatrudnieniu Stanisław Garlicki s. 46-65
Czy obowiązek alimentacyjny obejmuje obowiązek łożenia na koszty prowadzenia procesu cywilnego? [Z orzecznictwa Sądu Najwyższego] Tadeusz Hilarowicz s. 66-68
W sprawie pewnego okólnika Ministerstwa Finansów Władysław Tarkowski s. 69-73
Raz jeszcze w sprawie ferii sądowych Janusz Waliszewski s. 74-77
Do Redakcji "Palestry" Zygmunt Warman s. 78
[(...) W związku z tym, że wedle judykatury Sądu] Marian Niklewski s. 79-80
Publicystyka zachodnioniemiecka na temat aktualnych przemian w dziedzinie prawa w Polsce Tadeusz Biełous s. 81-84
Zjazd Zrzeszenia Adwokatów Szwajcarskich s. 85
Młodzi Adwokaci Luksemburga o Savonaroli s. 85-86
Żądanie reformy sądownictwa i adwokatury w Szwajcarii s. 86
Janusz Olchowicz [nekrolog] s. 87
Posiedzenie Plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej s. 88-94
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 94-102
Regulamin egzaminu kwalifikacyjnego na aplikantów adwokackich s. 102-104
Uchwały rad adwokackich : Rada Adwokacka w Warszawie s. 105-106
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 107-110
Kronika s. 111-119
[W myśl odezwy wstępnej] s. 120