Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1958, Tom 2, Numer 5-6(8)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dostęp do adwokatury Stanisław Garlicki s. 3-10
Adwokatura w cyfrach Władysław Żywicki s. 11-18
50 lat Miodowa - Leszno : wspomnienia Ludwik Wołodkiewicz s. 19-32
W kwestii wytycznych Sądu Najwyższego co do wymiaru kary Mieczysław Szerer s. 33-36
Problem usiłowania przestępstw z zaniechania Zdzisław Papierkowski s. 37-45
Co nam przynosi ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa (Dz. U. Nr 4 poz. 11) Stanisław Rybczyński s. 46-53
Postępowanie rewizyjne przed Trybunałem Ubezpieczeń Społecznych Zygmunt Kopankiewicz s. 54-62
Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych między Polską a Związkiem Radzieckim w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych Eustachy Wierzbowski s. 63-69
Zasady wykonywania zawodu adwokata w USA Antoni Bądkowski s. 70-81
Z karty żałobnej s. 82
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 83-88
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 88-96
Uchwały rad adwokackich : Rada Adwokacka w Warszawie s. 97
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 98-100
Kronika s. 101-108
Komunikaty s. 109
[W myśl odezwy wstępnej] s. 110