Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1958, Tom 2, Numer 7-8(9)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dorobek ustawodawczy Sejmu PRL w okresie sesji jesiennej 1957 Maria Regentowa s. 3-15
Jeszcze o dostępie do adwokatury Antoni Maciejewski s. 16-19
50 lat Miodowa - Leszno : wspomnienia [dokończenie] Ludwik Wołodkiewicz s. 20-33
O nowej zmianie przepisów postępowania karnego Stanisław Rybczyński s. 34-42
Zmiana przepisów postępowania cywilnego Zygmunt Warman s. 43-54
Przytoczenie podstaw rewizyjnych i ich uzasadnienie w postępowaniu cywilnym a błędy praktyki Mieczysław Piekarki s. 55-62
Zdolność sądowa i procesowa jednostek nie posiadających osobowości prawnej Zdzisław Krzemiński s. 63-72
Wytyczne Sądu Najwyższego w sprawie wymiaru kary a problem społecznego niebezpieczeństwa : (w związku z głosem sędziego Szerera) Marian Cieślak s. 73-82
"Działy spadkowe", R. Moszyńsski, J. Policzkiewicz, Warszawa 1957 : [recenzja] Władysław Chojnowski R. Moszyński (aut. dzieła rec.) J. Policzkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 83-89
Dyskusja o etyce adwokackiej w Kanadzie Antoni Bądkowski s. 90-96
Z karty żałobnej s. 97
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 98-108
Instrukcja Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie wizytacji zespołów adwokackich i kancelarii adwokackich s. 108-112
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 113-116
Kronika s. 117-121
[W myśl odezwy wstępnej] s. 122