Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Palestra
1958, Tom 2, Numer 10-11(11)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opracowanie rewizji w procesie karnym Mieczysław Siewierski s. 3-14
Ustawa antychuligańska : (problem chuligaństwa a przepisy ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo - Dz. U. Nr 34, poz. 152) Stanisław Rybczyński s. 15-20
Jak należy sporządzać i popierać skargę rewizyjną Mieczysław Piekarski s. 21-28
Kilka uwag w sprawie udziału adwokata w postępowaniu przygotowawczym karnym Stanisław Rybczyński s. 29-31
Jeszcze o roli adwokata w postępowaniu przygotowawczym tudzież o stosunku teorii do praktyki : (na marginesie uwag mec. Rybczyńskiego) Marian Cieślak s. 32-36
O udziale obrony w śledztwie wstępnym W. Aleksiejew S. J. (tłum.) s. 37-41
Trzy po trzy : wspomnienia obron w różnych sprawach karnych : ciekawsze sylwetki sędziów warszawskich w okresie międzywojennym Mieczysław Jarosz s. 42-59
Adwokatura i nerwy O. J. s. 60-63
Nowe zespoły adwokackie Józef Dyduch s. 64-66
[W czerwcowym numerze "Nowego Prawa"] Henryk Trammer s. 67
[W związku z niedoskonałością dowodu] Henryk Trammer s. 68-69
[Proszę wybaczyć zwłokę w odpowiedzi] Ludwik Hirszfeld s. 69-70
[W numerze 3-4(7)] Jerzy Rulewski s. 70-71
"Histoire de la justice sous la IIIe République", t. 1-2, Maurice Garçon, Paris 1957 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Maurice Garçon (aut. dzieła rec.) s. 72-73
Liberalizm z konieczności i jego skutki s. 74
Niebezpieczne czasy s. 74-75
Wieczne kłopoty palestry s. 75
Złodziejskie słowo honoru s. 75
Fasada stołecznego handlu s. 76
Śpiąca Liga s. 76-77
Złoczyńcy w służbie nauki s. 77
Monarsze obyczaje s. 77-78
Od pułkownika do podurzędnika s. 78
Między legalizmem a poczuciem humoru s. 78
Niebezpieczny dowód s. 79
Trening delegata s. 79-80
Policja i wychowanie s. 80
Jan Kiepura a godność adwokatury s. 80-81
Kronika zagraniczna : Anglia Antoni Bądkowski s. 82-86
Prof. dr Tadeusz Hilarowicz [nekrolog] s. 87
[Zmarł na obczyźnie znany adwokat Józef Bloch] Józef Stopnicki s. 87-88
[W dniu 27 lipca 1958 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim zmarł (...) Tadeusz Majewski] s. 88
[W dniu 18.IX.1958 r. zmarł (...) Bronisław Krzystkiewicz] s. 88
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 89-94
Regulamin Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej s. 94-95
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 96-101
Kronika s. 102-104
[W myśl odezwy wstępnej] s. 105