Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Palestra
1958, Tom 2, Numer 12(12)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowelizacja przepisów o zespołach adwokackich Władysław Żywicki s. 5-14
Wpis na listę adwokatów na podstawie art. 96 ustawy o ustroju adwokatury Karol Potrzobowski s. 15-20
Adwokatura w Anglii i Walii : historia, organizacja i zasady kierunkowe Wilhelm W. Boulton s. 21-46
Trzy po trzy : wspomnienia obron w różnych sprawach karnych : ciekawsze sylwetki sędziów warszawskich w okresie międzywojennym : (dokończenie) Mieczysław Jarosz s. 47-63
Adwokat - oficer rezerwy S. G. s. 64-66
Jeszcze o nabyciu przez Państwo własności majątków opuszczonych Jerzy Ignatowicz s. 67-76
Bezbronny obrońca Jerzy Milewski s. 77-83
Międzynarodowy kodeks etyki przyjęty przez Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (International Bar Association) w Oslo w dniu 25 lipca 1956 r. S. J. s. 84-87
"Wznowienie postępowania karnego w prawie polski m na tle porównawczym", Stanisław Śliwiński, Warszawa 1957 : [recenzja] Jan Heber Stanisław Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 88-93
[Z mocy art. 17] Kazimierz Lipiński s. 94
[Jak należy rozumieć pojęcie "zorganizowanej grupy przestępczej"] Stanisław Rybczyński s. 94-97
Robes Noires Antoni Bądkowski s. 98-99
Z karty żałobnej s. 100-101
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 102-120
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 120-130
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 131-138
Kronika s. 139-143
[W myśl odezwy wstępnej] s. 144