Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1959, Tom 3, Numer 1(13)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchwała Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie uczczenia "Millenium" s. 3
Nowela Stanisław Garlicki s. 4-12
Reforma prawa emerytalnego : (ustawa z dn. 28.III.1958 r. o zmianie przepisów o rentach i zaopatrzeniach) Czesław Wasilkowski s. 13-32
Problematyka źródeł prawa brytyjskiego w związku z wypadkami stosowania w Polsce prawa obcego Albert Meszorer s. 33-38
Własność czasowa Józef Szonert s. 39-57
Zagadnienie związku przyczynowego przy przestępstwie bójki na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego Józef Lipczyński s. 58-63
W kwestii zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego Zygmunt Łaguna s. 64-67
Z praktyki sądowej w procesach o ustalenie ojcostwa Włodzimierz Dzięciołowski s. 67-72
Uwagi o kwalifikacji prawnej na tle dekretów marcowych Mieczysław Szwarc s. 73-75
"Prawa emerytów i rencistów", Zygmunt Kopankiewicz, Warszawa 1958 : [recenzja] Mieczysław Kijas Zygmunt Kopankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 76-77
Nowa pozycja książkowa o adwokaturze A. Kisza Henry Cecil (aut. dzieła rec.) s. 77
Reforma prawa karnego i procedury karnej w Czechosłowacji : reforma ustroju sądowego Antoni Bądkowski s. 78-81
Śp. Jan Podkomorski [nekrolog] S. J. s. 82-83
Z żałobnej karty s. 84
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 85
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 85-90
Zjazd rzeczników dyscyplinarnych rad adwokackich s. 90-94
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 95-98
Kronika s. 99
[W myśl odezwy wstępnej] s. 102