Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1959, Tom 3, Numer 4(16)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O dyscyplinie adwokatyury - optymistycznie Władysław Żywicki s. 3-17
Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej Karol Potrzobowski s. 18-21
Rozliczanie wynagrodzeń za prowadzenie spraw cudzoziemców dewizowych Witold Dąbrowski s. 22-27
Sprawy etyki zawodowej adwokatów : (referat wygłoszony na Walnym Zgromadzeniu członków Izby Adwokackiej w Białymstoku w dniu 21 grudnia 1958 r.) Mikołaj Krajewski s. 28-32
Interpretacja art. 38 M.K.K. Władysław Pociej s. 49-50
Wspomnienie o profesorze Józefie Rafaczu Antoni Symonowicz s. 51-57
[Odpowiadając na apel Redakcji] Ludwik Planer s. 58-60
Od Redakcji s. 61-62
„Prawo i Życie”: "Chuligaństwo pod mikroskopem" - "Szczególne prawo spadkowe" s. 63-65
„Państwo i Prawo”: "Jeszcze o kłopotach spadkowych" - "Warunkowe skazanie w nowym świetle" - "Judykatura na cenzurowanym" s. 65-68
„Nowe Prawo”: "Adwokatura na nowym etapie - między celowością a legalizmem" - "Doświadczenia, z których warto skorzystać" s. 68-70
Z karty żałobnej s. 71
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 stycznia 1959 r. s. 72-82
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 lutego 1959 r. s. 82-85
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 85-91
Regulamin walnych zgromadzeń izb adwokackich uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu plenarnym w dniu 7 lutego 1959 r. (zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 10 lutego 1959 r.) s. 91-99
Regulamin Funduszy Samopomocy Koleżeńskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej s. 100-101
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 102-104
Kronika s. 105-110
[Redakcja "Palestry" podaje do wiadomości] s. 111