Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1959, Tom 3, Numer 6(18)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Godność zawodu Stanisław Janczewski s. 3-10
[Przy poszukiwaniu źródeł do historii adwokatury w Polsce... : od Redakcji] s. 11
O Palestrze Staropolskiej [odczyt Aleksandra Kraushara, Warszawa, w drukarni Noskowskiego, ulica Mazowiecka, Nr 11, 1822] Aleksander Kraushar s. 11-25
Prawa spadkowe dzieci pozamałżeńskich w świetle przepisów obowiązujących w PRL Mieczysław Szaciński s. 26-36
Egzekucja roszczenia o wydanie dziecka Ewa Mędrzycka s. 37-54
Reforma prawa emerytalnego : (ustawa z dn. 28.III.1958 r. o zmianie przepisów o rentach i zaopatrzeniach) [ciąg dalszy] Czesław Wasilkowski s. 55-71
Instancja ostatniej nadziei Jerzy Milewski s. 72-83
[Jeden z kolegów jako pełnomocnik] Stanisław Garlicki s. 84-86
Substytut - postrach klientów Halina Piekarska s. 87-89
Sprawy wymiaru sprawiedliwości na III zjeździe s. 90-93
Cyfry do przemyślenia s. 94
Nowoczesność w sztuce obrończej s. 95-96
Na marginesie orzecznictwa S.N. s. 96-97
Profesor dr Henryk Piętka [nekrolog] Antoni Symonowicz s. 98-102
Apel do Kolegów Marian Ujejski s. 103
Z pracy rad adwokackich [opracował Z.K.] Z. K. Stanisław Longchamps Józef Michalak Marcin Miąsik s. 104-107
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 108-113
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 114-119
Sprostowanie s. 120
kronika z życia izb adwokackich s. 121-136
[Redakcja "Palestry" podaje do wiadomości] s. 137