Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Palestra
1959, Tom 3, Numer 7-8(19-20)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Godność zawodu : (ciąg dalszy) Stanisław Janczewski s. 3-11
Przemówienie dziekana Stanisława Garlickiego na Walnym Zgromadzeniu Izby Warszawskiej w dn. 19.IV.1959 r. Stanisław Garlicki s. 12-18
Adwokatura jako współczynnik wymiaru sprawiedliwości : referat wygłoszony na Zjeździe Zrzeszenia Prawników Polskich, opracowany przez Władysława Żywickiego, przy współudziale: Zygmunta Albrechta, Williama Beyera, Adolfa Dąba, Stanisława Garlickiego, Stanisława Grosza, Mieczysława Manelego Zygmunt Albrecht William Beyer Adolf Dąb Stanisław Garlicki Stanisław Grosz Mieczysław Maneli Władysław Żywicki s. 19-38
Kształcenie aplikantów podstawowym zadaniem samorządu adwokackiego Zygmunt Kopankiewicz s. 39-43
Moje czasy adwokackie : (fragmenty) [dokończenie] Emil Stanisław Rappaport s. 44-57
Sylwetki wybitnych adwokatów : Jakub Krauthofer-Krotowski Jan Kocznur s. 58-70
Z zagadnień ochrony własności społecznej Bronisław Walaszek s. 71-81
Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia Albert Meszorer s. 82-86
Reforma prawa emerytalnego : (ustawa z dn. 28.III.1958 r. o zmianie przepisów o rentach i zaopatrzeniach) [dokończenie] Czesław Wasilkowski s. 87-105
Czy świadek może być poddany ekspertyzie psychiatrycznej? : pozorna luka w prawie Mieczysław Maślanko s. 106-109
[Czy aplikant adwokacki, upoważniony przez adwokata] Kazimierz Lipiński s. 110-112
Ze wspomnień historycznych Józef Szonert s. 113-115
Nowe jugosławiańskie prawo autorskie Antoni Bądkowski s. 116-117
V Kongres Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego Antoni Bądkowski s. 117-119
Wartość zeznań dzieci i młodocianych Antoni Bądkowski s. 119-120
Czechosłowackie prawo teatralne Antoni Bądkowski s. 120-121
"Państwo i Prawo": Czy można wypowiedzieć stosunek pracy bez przyczyny? - Nowy model gospodarczy: osiągnięcia i niebezpieczeństwa s. 122-125
"Ruch Prawniczy i Ekonomiczny": Sprawy ważne dla praktyki - Kara czy wychowanie s. 125-127
"Prawo i Życie": Ziemia rodzi kłopoty - Bimbania dość? s. 127-129
"Nowe Prawo": Wina w nadzorze - Motoryzacja jako problem prawa karnego - Cenne novum s. 129-131
Z żałobnej karty s. 132
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 133-134
Regulamin zwoływania i odbywania Zjazdu Adwokatury s. 135-142
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 143-145
Zjazd Krajowy Zrzeszenia Prawników Polskich s. 146-147
Z życia izb adwokackich s. 147-152
Komunikaty Stanisław Garlicki s. 153
Książki i czasopisma nadesłane s. 154-156