Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Palestra
1959, Tom 3, Numer 12(24)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Do czytelników s. 5-6
Godność zawodu : stosunek do kolegów [dokończenie] Stanisław Janczewski s. 7-21
Utworzenie, rozwiązanie i likwidacja zespołu adwokackiego Władysław Żywicki s. 22-33
Sylwetki wybitnych adwokatów : Stanisław Patek Jan Kocznur s. 34-39
Areszt tymczasowy a warunkowe zwolnienie Zygmunt Łaguna s. 40-45
Rozpoczęcie rozprawy Jerzy Kopera s. 46-49
Stosowanie aresztu tymczasowego w stosunku do osób oskarżonych z art. 239 § 1 k.k. Tadeusz Kłosiński s. 49-52
[Jaki powinien zapaść wyrok] Kazimierz Lipiński s. 53
[czy obywatelka obca zamieszkała za granicą] Kazimierz Lipiński s. 53-54
[czy adwokat związany jest w procesie karnym] A. Dąb s. 54-56
Togi i peruki Antoni Bądkowski Mieczysław Szerer (aut. dzieła rec.) s. 57-59
Z karty żałobnej s. 60-61
Wykonywanie zawodu adwokata Antoni Bądkowski s. 62-63
Zjazd prawników w Australii Antoni Bądkowski s. 63-64
Wynalazczość pracownicza w prawie porównawczym Antoni Bądkowski s. 64-66
Dzieci pozamałżeńskie w USA Antoni Bądkowski s. 67
Kosztowne uniewinnienie Antoni Bądkowski s. 67
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 września 1959 r. s. 68-75
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 listopada 1959 r. s. 75-79
Ukonstytuowanie się Prezydium WKD s. 80
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 80-83
regulamin w sprawie sposobu prowadzenia biurowości i form sprawozdawczości zespołów adwokackich s. 84-87
Instrukcja naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 września 1959 r. w sprawie przechowywania akt s. 87-92
Dyżury członków Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 92
Z życia izb adwokackich s. 93-95
Sprostowanie s. 95
Książki i czasopisma nadesłane s. 96-98
[Redakcja "Palestry" podaje do wiadomości] s. 99