Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1964, Tom 8, Numer 4(76)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakter prawny zespołu adwokackiego i stosunku łączącego adwokata z zespołem Stanisław Garlicki s. 1-5
Dyskusja i dyskutanci Zygmunt Albrecht s. 5-10
Dopuszczalność i zakres wykonania obsługi prawnej jednostek uspołecznionych przez zespoły adwokackie Stefan Mizera s. 10-15
O korekturę taksy adwokackiej : (artykuł dyskusyjny) Jerzy Kopera s. 16-20
Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907 : (ciąg dalszy) Halina Kiepurska s. 20-27
Jakie zmiany wprowadzi kodeks rodzinny i opiekuńczy? Bronisław Dobrzański s. 27-38
Nowe zasady organizacji zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości S. M. s. 38-40
Skutki podatkowe przekształcenia prawa własności lokali w spółdzielcze prawo do lokalu w spółdzielniach budowlano-mieszkaniowych S. M. s. 40-41
Wyłączenie z właściwości państwowych komisji arbitrażowych sporów wynikłych z przewozu w komunikacji międzynarodowej S. M. s. 41
Zmiany w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego S. M. s. 41-42
Ustanowienie rzeczników dyscypliny budżetowej S. M. s. 42-43
Nadanie organom ochrony przeciwpożarowej uprawnień oskarżyciela publicznego w postępowaniu karno-administracyjnym S. M. s. 43
Reglamentacja uboju cieląt S. M. s. 44
Prasa o adwokaturze s. 44-47
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 47-51
Wpływ zwrotu pozwu na bieg przedawnienia (prekluzji) [przegląd artykułu Zofii Gawrońskiej-Wasilkowskiej pod tym samym tytułem, opublikowanego w z. 2 Maria Cybulska s. 51-53
Kilka uwag na temat wykładni art. 94 i 95 k.p.k. [przegląd artykułu Juliusza Dankowskiego pod tym samym tytułem, opublikowanego w zeszycie 2 Maria Cybulska s. 53-54
Zagadnienia prawne normy pracy [przegląd artykułu Ignacego Wolberga opublikowanego w Nr 1 Maria Cybulska s. 55
O etykę zawodu radcy prawnego... [przegląd artykułu Romana Łyczywka opublikowanego na łamach miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego"] Maria Cybulska s. 55-56
Interwencje i mity [przegląd artykułu Wandy Falkowskiej opublikowanego na łamach czasopisma "Prawo i Życie"] A. B. s. 56-58
Nowy model studiów prawniczych w dostosowaniu do praktyki życia gospodarczego [przegląd artykułu pt. "Dziecko almae matris", opublikowanego w „Trybunie Ludu” z dnia 6 marca 1964 r.] S. M. s. 58-59
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez adwokatów w Czechosłowacji A. Szafran s. 59-61
Dziennik Ustaw Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej s. 61-68
Z karty żałobnej s. 68
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 69
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 69-71
Regulamin zgromadzeń delegatów w wojewódzkich izbach adwokackich uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką dnia 29 lutego 1964 r. i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości decyzją z dnia 13 marca 1964 r. s. 71-79
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 79-83
Sprostowanie s. 83
Otwarte zebranie POP przy Warszawskiej Izbie Adwokackiej s. 84-88