Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Palestra
1964, Tom 8, Numer 5(77)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie Naczelnej Rady Adwokackiej za okres od dnia 1 września 1959 r. do dnia 31 marca 1964 r. s. 1-36
Ubezpieczenia społeczne adwokatury Stanisław Garlicki s. 36-49
Jakie zmiany wprowadzi kodeks rodzinny i opiekuńczy? : (ciąg dalszy) Bronisław Dobrzański s. 50-60
Postępowanie uproszczone w polskim procesie karnym Jerzy Bafia s. 60-70
Nowy etap działalności sądów koleżeńskich Piotr Szczemielinow s. 70-72
Prasa o adwokaturze s. 72-76
Posiedzenie Plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 29 lutego 1964 r. s. 76-93
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 93-95
Regulamin wyborów naczelnych organów adwokatury uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 26 kwietnia 1964 r. i zatwierdzony decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 1964 r. s. 95-97
Orzecznictwo wojewódzkich komisji dyscyplinarnych s. 97-99
kronika z życia izb adwokackich s. 99-100