Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Palestra
1964, Tom 8, Numer 6(78)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 1
600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Siedlecki s. 2-6
Studia prawnicze na tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1942-1945 : (wspomnienie słuchacza) Stanisław Synowiec s. 6-12
O właściwą pozycję kierownika zespołu : (uwagi powizytacyjne) Stefan Duszyński s. 12-17
Jakie zmiany wprowadzi kodeks rodzinny i opiekuńczy? : (dokończenie) Bronisław Dobrzański s. 18-25
Z problematyki nieformalnych umów o przeniesienie własności nieruchomości Adam Szpunar s. 25-34
Postępowanie uproszczone w polskim procesie karnym : (ciąg dalszy) Jerzy Bafia s. 35-44
Interwencja antychuligańska w świetle przepisu art. 240 kodeksu karnego Zdzisław Papierkowski s. 44-49
"Ochrona posiadania", Jerzy Ignatowicz, Warszawa 1963 : [recenzja] Kazimierz Przybyłowski Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 49-51
Zakres obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym przez posiadaczy prywatnych samochodów osobowych S. M. s. 51-52
Wykładnia i zmiany w przepisach w sprawie określania zasad i trybu wydawania decyzji o umorzeniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługującym jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom S. M. s. 52-53
Częściowe zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali S. M. s. 53
Tryb poboru podlegających zwrotowi stypendiów i zasiłków pieniężnych, udzielonych studentom szkół wyższych S. M. s. 53-54
Charakter prawny zasiłku rodzinnego S. M. s. 54
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach karnych L. Kubicki s. 55-57
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 57-61
Czy pozew zwrócony przerywa bieg przedawnienia? Maria Cybulska s. 61
Ustawa o ograniczeniu gospodarstw rolnych Maria Cybulska s. 61-63
Jednoosobowe a kolegialne kierownictwo spółdzielni [przegląd artykułu Mirosława Gersdorfa o tym samym tytule, opublikowanego w Nr 4 A. B. s. 63-64
Zagadnienie wielokrotnego zaskarżania rewizją nadzwyczajną wyroków sądowych [przegląd artykułu Alfreda Kaftala pod tym samym tytułem, opublikowanego w nr 4 A. B. s. 64-65
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne a odpowiedzialność z ogólnych przepisów na gruncie ogólnych warunków dostaw A. B. s. 65
Terminy prekluzji z art. 331 § 2 K.Z. s. 65-66
O zabezpieczeniu powództwa A. B. s. 66-67
I ogólnopolska konferencja adwokatury czechosłowackiej A. Szafran s. 67-69
Jubileusz 50-lecia pracy w zawodzie adwokackim adwokata Jana Gadomskiego s. 69
Wspomnienia pośmiertne M. Andrełowicz s. 70
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 70-76
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 76-77
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 78-81
Nowe władze adwokatury s. 82-91
Książki i czasopisma nadesłane s. 91-95