Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Palestra
1964, Tom 8, Numer 7(79)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[W dniu Święta Odrodzenia] s. 1
Po IV Zjeździe PZPR : nasze zadania s. 2-4
Jakie zmiany w stosunku do prawa spadkowego z 1946 r. wprowadzi kodeks cywilny? Bronisław Dobrzański s. 4-21
Postępowanie uproszczone w polskim procesie karnym : (dokończenie) Jerzy Bafia s. 21-27
Prawo i chuligaństwo Jerzy Milewski s. 28-38
Czy i kiedy zachodzi zbieg norm przy rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Jan Jończyk s. 38-43
Projekt czechosłowackiej ustawy o prawie rodzinnym Jarosław Radimsky s. 44-49
Egzaminacyjne «post scriptum» Stanisław Podemski s. 50-51
Język ogólnopolski a ustawa Zygmunt Zakrzewski s. 52-55
[Czy rada adwokacka powinna] M. Lisiewski s. 55-56
[Czy po prawomocnym ukończeniu procesu] M. Lisiewski s. 56-59
[Czy w sprawie dziedziczenia spadku] M. Lisiewski s. 59-61
Ogłoszenie nowego kodeksu cywilnego i przepisów wprowadzających kodeks cywilny S. M. s. 62
Określenie warunków korzystania z lokali w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa S. M. s. 62-63
Zmiana przepisów w sprawie ewidencji niektórych osób zatrudnionych w handlu S. M. s. 63
Wytyczne dla wykonania usługi prawnej jednostek gospodarki uspołecznionej przez zespoły adwokackie S. M. s. 63-64
Wprowadzenie wzoru umowy o wykonywaniu prac z zakresu wynalazczości S. M. s. 64
Prowadzenie spedycji krajowej S. M. s. 64
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych Andrzej Wiśniewski s. 65-66
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 67-70
Wyzwolić wszystkie twórcze wartości prawa i praktyki prawniczej A. B. s. 71
O biegu przedawnienia i terminu prekluzyjnego w wypadku pozostawienia sprawy bez biegu Maria Cybulska s. 72-73
Powołanie i odwołanie głównego księgowego w przedsiębiorstwie terenowym Maria Cybulska s. 73
Z karty żałobnej s. 74
Jubileusz adwokata Stanisława Janczewskiego s. 74-75
Posiedzenie Plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 26 kwietnia 1964 r. s. 75-88
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 88-92
Wybory naczelnych władz adwokatury s. 92-93
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 94-95
Zebranie Sekcji Kobiet Prawników przy Zarządzie Głównym Ligi Kobiet M. C. s. 95-96
Z życia izb adwokackich s. 96-97
Komunikaty s. 97