Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1964, Tom 8, Numer 8(80)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania organów adwokatury w świetle nowej ustawy Stanisław Godlewski s. 1-5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zasiłki uzupełniające dla adwokatów rencistów Witold Dąbrowski s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nabycie i utrata praw członka zespołu adwokackiego Zdzisław Krzemiński s. 9-13
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwagi do przepisów ogólnych postępowania nieprocesowego zawartych w projekcie k.p.c. z 1964 r. Czesław Tabęcki s. 14-25
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwagi o postępowaniu w sprawie ułaskawienia osoby skazanej na karę śmierci Marian Cieślak s. 25-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
O niektórych zagadnieniach tożsamości przedmiotowej czynu przy przestępstwie ciągłym Alfred Kaftal s. 32-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany i uzupełnienia w ustawie o ustroju sądów w RSFRR Piotr Szczemielinow s. 41-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspólne problemy adwokatury radzieckiej i polskiej Witold Szulborski s. 42-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adwokaci nie tylko obrońcami... Józef Klimek s. 44-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rewizja w postępowaniu wieczysto-księgowym s. 46-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
[Czy przeciwko obywatelowi mieszkającemu w USA] Zbigniew Masłowski s. 51-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarobkowe prowadzenie działalności handlowej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej S. M. s. 54-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowa tabela wynagrodzeń autorskich S. M. s. 55-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Skutki uchylania się absolwentów szkół wyższych od obowiązku planowego zatrudnienia S. M. s. 56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zasady dokonywania napraw prywatnych czynszowych budynków miszkalnych S. M. s. 56-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 57-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metoda opracowania i założenia kodeksu cywilnego Maria Cybulska s. 62-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
problem uprzedzenia uczestnika procesu karnego o przysługującym mu uprawnieniu lub obowiązku Maria Cybulska s. 63-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
O charakterze prawnym orzeczenia o dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia Maria Cybulska s. 65-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z problematyki zwalczania chuligaństwa [przegląd artykułu Marii Regent-Lechowicz i Mariana Lipki pod tym samym tytułem, opublikowanego w Nr 48 Maria Cybulska s. 66-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pierwszy w Polsce przypadek zastosowania wykrywacza kłamstwa w postępowaniu karnym A. B. s. 67-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierunki orzecznictwa arbitrażowego w dziedzinie dostaw [przegląd artykułu w. Bagińskiego pod tym samym tytułem, ogłoszonego w Nr 6 A. B. s. 68-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z karty żałobnej s. 69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Plenarne Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 30 czerwca 1964 r. s. 69-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 87-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 91-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika s. 98-99
  Zacytuj
 • Udostępnij