Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1964, Tom 8, Numer 12(84)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zebranie dyskusyjne poświęcone omówieniu zadań kierownika zespołu Stanisław Garlicki Stanisław Janczewski s. 1-20
Jeszcze o tajemnicy zawodowej adwokata Kazimierz Łojewski s. 21-28
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego (Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1963-1964) Zdzisław Krzemiński s. 28-34
Kiedy lekarz podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej dla urzędników : (rozważania na tle orzecznictwa sądów) Kazimierz Czajkowski s. 34-46
O niektórych zagadnieniach prawa do obrony w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Alfred Kaftal s. 47-55
Uwagi o udziale obrońcy w postępowaniu przygotowawczym Henryk Popławski Michał Rogalski s. 56-61
Zażalenie na postanowienie sądu rewizyjnego co do zastosowania aresztu tymczasowego : (przyczynek do wykładni art. 208 § 2 k.p.k.) Roman Łyczywek s. 62-67
[Czy powód, który wygrał sprawę] Zdzisław Krzemiński s. 67-68
Zwolnienie od opłat sądowych we Francji S. J. s. 69-70
Zagadnienie obrony w stadium postępowania przygotowawczego w Czechosłowacji A. Szafran s. 70-71
Leningradzki Społeczny Naukowo-Badawczy Instytut Obrony Sądowej S. J. s. 71-72
Obowiązek uwidaczniania cen artykułów wystawionych na sprzedaż oraz świadczonych usług S. M. s. 72
Likwidacja komisji do walki ze spekulacją i nadużyciami oraz wprowadzenie nowych form społecznej kontroli handlu, gastronomii i niektórych usług S. M. s. 73
Przyłączenie do wspólnej sieci elektrycznej, gazowej i cieplnej urządzeń odbiorców nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej S. M. s. 73
Utworzenie terenowych zespołów usług projektowych S. M. s. 74
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 74-78
Problematyka obrotu uspołecznionego w Kodeksie cywilnym Maria Cybulska s. 79-80
Odpowiedzialność kontraktowa i jej stosunek do odpowiedzialności deliktowej według k.c. Maria Cybulska s. 80-81
Wyrok zaoczny w świetle orzecznictwa i nauki cywilnoprocesowej PRL Maria Cybulska s. 81-82
"Chęć zysku" i "korzyść majątkowa"... Maria Cybulska s. 82-83
Blaski i cienie [przegląd artykułu J. Kruszewskiej i T. Jackowskiego, zamieszczonego w Nr 23 A. B. s. 83-84
Opinia prawna czy świstek papieru? [przegląd artykułu Z. Młyńczyka, opublikowanego w Nr 23 A. B. s. 84-85
Z karty żałobnej s. 85
Uchwały Prezydium NRA s. 86-87
Plenarne Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 87
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 87-90
Kronika z życia izb adwokackich s. 90-91
Lecznictwo sanatoryjne dla adwokatów s. 91-92
Składki na Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej W. D. s. 92
Książki i czasopisma nadesłane s. 92-94