Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 54
Palestra
2013, Tom 58, Numer 3-4(663-664)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W kwestii dopuszczalności udzielenia prokuratury przez spółkę kapitałową w organizacji Andrzej Herbet s. 9-19
Informacja a kontrola w spółkach kapitałowych Agnieszka Malarewicz-Jakubów s. 20-26
Pozaprawne podstawy odpowiedzialności dziennikarskiej Monika Wójciuk s. 27-33
Wątpliwości interpretacyjne wokół umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Paulina Walorska s. 34-43
Podatkowa hipoteka przymusowa – uwagi krytyczne na temat konstytucyjności art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej Wojciech Białogłowski Jacek Matarewicz s. 44-54
Dostępność kasacji dla stron postępowania karnego – dylemat przyjętego kompromisu z perspektywy czasu Szymon Pawelec s. 55-68
Kontratyp działania w granicach szczególnych uprawnień i obowiązków (cz. 2) Iwona Gierula s. 69-77
O dopuszczalności dowodów prywatnych w postępowaniu karnym w świetle Konstytucji RP Dariusz Stachurski s. 78-91
O zakresie kryminalizacji przestępstw dłużniczych: podmiot przestępstwa Piotr Pośnik Radosław Pośnik s. 92-100
Podstawy określenia jurysdykcji cyberprzestępstw na gruncie polskiego ustawodawstwa karnego w świetle międzynarodowych standardów normatywnych Maciej Siwicki s. 101-108
Zgodność z prawem instalacji urządzeń podsłuchowych w mieszkaniu Marek Chrabkowski s. 109-117
Kilka uwag o europejskim nakazie aresztowania – uwagi polemiczne w związku z artykułem Jakuba Żurka Ariel Falkiewicz s. 118-127
Pojęcie "nierzetelność" w odniesieniu do dokumentów w prawie karnym Leszek Wilk s. 128-134
Bezpieczne przystanie (safe harbours) manipulacji instrumentami finansowymi (cz. 1) Waldemar Gontarski s. 135-144
Autorzy i odbiorcy dóbr kultury współcześnie.: apekty prawne Mieczysław Szaciński s. 145-147
Europejskie postępowanie nakazowe – problemy praktyczne Łukasz Panasiuk s. 148-154
Koszty przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem jako składnik kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony Karol Weitz s. 155-161
Wpływ zasiedzenia na możliwość dochodzenia roszczeń uzupełniających (cz. 1) Roman Trzaskowski s. 162-168
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2012 r., I KZP 5 Przemysław Cychosz s. 169-179
Glosa do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 15 lipca 2010 r., KIO Bartosz Pawlik s. 180-186
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2012 r., III CSK 147 Maciej Rzewuski s. 187-190
Konstytucyjne aspekty prawa kontraktów na przykładzie wybranych europejskich systemów prawnych (cz. 1) Marcin Łolik s. 191-198
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa i postępowania cywilnego Zbigniew Strus s. 199-204
Przegląd orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego w sprawach z udziałem małoletniego pokrzywdzonego za lata 2004–2012 Anna Zofia Krawiec s. 205-211
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 212-218
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (październik–grudzień 2012 r.) Marek Antoni Nowicki s. 219-220
Czy w procesie odszkodowawczym toczącym się z zastosowaniem przepisu art. 160 k.p.a. sąd jest władny samodzielnie dokonać oceny prawidłowego kręgu zainteresowanych w postępowaniu administracyjnym zakończonym wadą opisaną w art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzoną następnie w postępowaniu nadzorczym? Ewa Stawicka s. 221-223
Jakie konsekwencje procesowe wywołuje niezaakceptowanie przez mandanta osoby obrońcy substytucyjnego? Antoni Bojańczyk s. 224-228
Obrońca kontra pełnomocnik w obliczu opinii biegłego Wojciech Kotowski s. 229-231
Darzbór Marian Filar s. 232-233
Kilka rad na kryzys Andrzej Tomaszek s. 234-237
Walery Sławek jakim Go widzą źródła historyczne Andrzej Bąkowski s. 238-241
Gaius weroneński odzyskiwany Witold Wołodkiewicz s. 242-247
Proces o Bagno i o bagno (cz. 1): góral surdutowy contra Żmudzin w stylu zakopiańskim Marek Sołtysik s. 248-255
Adwokat profesor Zdzisław Papierkowski (1903–1980) – w 110. rocznicę urodzin Piotr Sendecki s. 256-261
"Przestępczość zorganizowana", Emil Pływaczewski, Warszawa 2011 : [recenzja] Krzysztof Indecki Emil Pływaczewski (aut. dzieła rec.) s. 262-264
Konferencja "Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI wieku", Kraków, 19–20 października 2012 r. Ewa Radomska s. 265-267
II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów "Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy. Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność", Lublin, 16–18 listopada 2012 r. Robert K. Tabaszewski s. 268-269
Konferencja ORA we Wrocławiu pt. "Adwokatura a aktualny model procedur sądowych", Wrocław, 7 grudnia 2012 r. Tomasz Razowski s. 269-271
Roszczenia reprywatyzacyjne. "Hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?" Debata, Warszawa, 8 grudnia 2012 r. Ryszard Siciński s. 271-272
Konferencja naukowa pt. "Kodeks zobowiązań - historia i współczesność", Kraków, 11 stycznia 2013 r. Jarosław Kola Joanna Kruszyńska s. 272-274
Konferencja pt. "Pokrzywdzony w procesie karnym", Warszawa, 12 stycznia 2013 r. Piotr Grudziński Małgorzata Grzesiak Monika Zbrojewska s. 274-276
Z posiedzeń Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 277-279
Przegląd wydarzeń: wrzesień 2012–luty 2013 Joanna Sędek s. 279-282
Biesiada Adwokatów Teresa Grzybkowska s. 282-287
Izba Lubelska: nowa siedziba Izby Adwokackiej w Lublinie Władysław Lutwak s. 290-291
Izba Wrocławska: koncert bożonarodzeniowy Skaldów Barbara Józefowicz-Olczyk s. 291-292
Noworoczny Koncert Kolęd, 30 stycznia 2013 r., Klub Adwokata we Wrocławiu Maria Ślęzak s. 292
Czy opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację, wpis na listę aplikantów, roczne za aplikację, składki członkowskie, egzamin zawodowy, wpis na listę adwokatów i radców prawnych stanowią koszty uzyskania przychodu? Marta Piotrowska s. 293-298
Granice między wykładnią prokonstytucyjną a bezpośrednim stosowaniem przepisów Konstytucji – uwagi na tle uchwały Izby Gospodarczej NSA z 22 czerwca 2011 r. Piotr Skalimowski s. 299-308
Czynności adwokata w elektronicznym postępowaniu upominawczym Jarosław Ciesielski s. 309-314
III Forum Prawa Spółek, Łódź, 17 maja 2013 r. s. 315
Trekking na Kilimandżaro Stanisław Radowicki Paweł Rybiński s. 316
Table of contents s. 317-320