Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1963, Tom 7, Numer 3(63)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O rozmieszczeniu adwokatów Witold Dąbrowski s. 3-14
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego : (Izba Cywilna 1960-1962) Zdzisław Krzemiński s. 15-21
Zmiany w orzecznictwie dotyczącym spółdzielczego stosunku pracy : (dokończenie) Mieczysław Piekarski s. 22-32
System kar w projekcie kodeksu karnego Jerzy Śliwowski s. 33-46
Ryzyko stosowania nowych leków w świetle przepisów projektu k.k. Jerzy Sawicki s. 47-58
Podstawy karnego postępowania sądowego ZSRR i republik związkowych Piotr Szczemielinow s. 59-63
Replika na odpowiedź S. Cichosza udzieloną w związku z pytaniem : "Czy przedwojenne plany sytuacyjne nieruchomości przestały być dokumentami?" s. 64-67
Pytania i odpowiedzi prawne S. Garlicki s. 68-74
"Ustawa o zgromadzeniach. Komentarz", H. Chmielewski, L. Kaszczewski, J. Wiącek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Henryk Chmielewski (aut. dzieła rec.) Lucjan Kaszczewski (aut. dzieła rec.) Janina Wiącek (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Przerwanie ciąży w świetle prawa karnego", H. Wolińska, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Helena Wolińska (aut. dzieła rec.) s. 76
"Polskie prawo państwowe", A. Burda, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Andrzej Burda (aut. dzieła rec.) s. 76-77
"Podatek gruntowy i opłaty elektryfikacyjne. Uzupełnienie", J. Prorok, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Julian Prorok (aut. dzieła rec.) s. 77
"Zarys encyklopedii prawa", J. Wiszniewski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Wiszniewski (aut. dzieła rec.) s. 77
Rozwinięcie podstawowych zasad radzieckiego prawa karnego w nowym kodeksie karnym RSFRR : [recenzja artykułu G. Wittenberga opublikowanego w czasopiśmie "Izwiestija Wysszych Uczebnych Zawiedienij - Prawowiedienije", 1962, nr 4] J. R. G. Wittenberg (aut. dzieła rec.) s. 78-79
Ochrona praw pokrzywdzonych : [recenzja artykułu W. Bożewa i M. Suchariewa opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1963, nr 1] J. R. W. Bożew (aut. dzieła rec.) M. Suchariew (aut. dzieła rec.) s. 79-80
Nowe szwedzkie prawo autorskie : [recenzja artykułu Torwalda Hassera opublikowanego w "Le droit d'auteur",1961, nr 2] J. R. Torwald Hasser (aut. dzieła rec.) s. 80-81
Z karty żałobnej s. 82-83
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 84-86
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 87
Komunikaty s. 88