Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1963, Tom 7, Numer 5(65)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki kar dyscyplinarnych w sprawach adwokatów Stanisław Rybczyński s. 1-6
Legitymacja bierna przy odpowiedzialności za wypadki samochodowe Adam Szpunar s. 6-15
Prawo pierwokupu Skarbu Państwa Edmund Szabłowski s. 16-19
Czyny niedozwolone według projektu kodeksu cywilnego z r. 1962 (art. 876-910) Czesław Tabęcki s. 20-27
Przestępstwa komunikacyjne w projekcie nowego kodeksu karnego Tadeusz Cyprian s. 27-38
Ignorantia iuris w projekcie kodeksu karnego Henryk Rajzman s. 38-45
Pytania i odpowiedzi prawne S. Breyer s. 46-49
O prawne uregulowanie samorządu aplikanckiego Jan Wyganowski s. 50-51
Węgierski podręcznik procedury karnej Marian Cieślak Mihály Kocsis (aut. dzieła rec.) Mihály Móra (aut. dzieła rec.) s. 52-58
"Akty normatywne rad narodowych i ich prezydiów", H. Rot, Warszawa 1962 : [recenzja] Henryk Rot (aut. dzieła rec.) s. 58-59
"Kodeks drogowy", Warszawa 1963 : [recenzja] s. 58
"Koszty sądowe, koszty w postępowaniu arbitrażowym oraz przed sądami ubezpieczeń społecznych, tabele wpisów sądowych i wynagrodzenia adwokatów", Warszawa 1963 : [recenzja] s. 59
"Historia państwa i prawa Polski 1918-1939", Cz. I, pod red. Franciszka Ryszki, Warszawa 1962 : [recenzja] Franciszek Ryszka (aut. dzieła rec.) s. 59-60
"Ustawa o spółdzielniach i ich związkach. Komentarz", M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Warszawa 1963 : [recenzja] Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 60
"Polska bibliografia prawnicza 1944-1959" Z. 2, Warszawa 1962 : [recenzja] s. 60-61
"Prawo administracyjne", J. Starościak, E. Iserzon, Warszawa. 1963 : [recenzja] Emanuel Iserzon (aut. dzieła rec.) Jerzy Starościak (aut. dzieła rec.) s. 61
"Przepisy dotyczące paszportów na wyjazd za granicą", Warszawa 1963 : [recenzja] s. 61
"Pozycja organu przedstawicielskiego w ustawodawstwie Polski Ludowej", E. Mizerski, Toruń 1962 : [recenzja] Edmund Mizerski s. 61-62
Komisja Prawna Izby Ludowej i prawnicy NRD o projekcie nowego kodeksu karnego NRF : [recenzja artykułu G. Schwartza i A. Webera opublikowanego w "Staat und Recht", 1963, nr 2] J. R. G. Schwartz (aut. dzieła rec.) A. Weber (aut. dzieła rec.) s. 62-63
Rola winy w rumuńskim prawie rozwodowym : [recenzja artykułu Tudora R. Popesco opublikowanego w "Justitia noua", 1962, nr 9] J. R. Tudor R. Popesco (aut. dzieła rec.) s. 63
Cenzura filmowa i ustawodawstwo karne we Włoszech J. R. Giulliano Vassalli (aut. dzieła rec.) s. 64
Fundacja dla popierania badań w zakresie prawa : [recenzja artykułu W.S. Owena w "The Canadian Bar Journal", 1963, nr 2] J. R. s. 64-65
Wspomnienie pośmiertne : Henryk Gacki s. 65-66
Z karty żałobnej s. 67
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 67-72
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 73-75
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 76-77
Kronika : z życia izb adwokackich s. 77-81
Komunikaty s. 82-85
Książki i czasopisma nadesłane s. 85-88