Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Palestra
1963, Tom 7, Numer 10(70)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Roszczenia zainteresowanego, który nie uczestniczył w postępowaniu, na podstawie art. 44 k.p.n. : (art. 467 projektu k.p.c.) Marian Lisiewski s. 1-12
Zagadnienie powództwa cywilnego o symboliczną złotówkę s. 12-13
A jednak prawomocne zasądzenie symbolicznej złotówki w wyroku karnym stanowi res iudicata w procesie cywilnym Aleksander Kafarski s. 13-18
Cywilnoprocesowe skutki zasądzenia tzw. symbolicznej złotówki w postępowaniu adhezyjnym Kazimierz Piasecki s. 19-25
Jeszcze o symbolicznej złotówce Stanisław Garlicki s. 25-31
Czy strona dochodząca wynagrodzenia szkód wynikłych z wypadku przy pracy albo z choroby zawodowej bądź dochodząca od zakładu pracy należności ze stosunku pracy może żądać od sądu ustanowienia dla niej adwokata? Mieczysław Piekarski s. 32-34
Z problematyki upadłości spółdzielni Henryk Popiołek s. 35-45
Z problematyki złego zamiaru ogólnego przy przestępstwach uszkodzenia ciała Witold Grudziński s. 46-54
Pytania i odpowiedzi prawne M. Szuldenfrei s. 54-55
O nowy ustrój zespołów adwokackich Józef Dyduch s. 55-58
Dzień powszedni adwokata zespołowego Adam Wojciechowski s. 58-61
"Wędrówki po ścieżkach wspomnień", Mieczysław Jarosz, Warszawa 1963 : [recenzja] Stanisław Janczewski Mieczysław Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 61-63
"Zdolność państwowych osób prawnych w zakresie prawa cywilnego", J. Kosik, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Kosik (aut. dzieła rec.) s. 64-65
"Ustalenie ojcostwa małżeńskiego w polskim prawie rodzinnym, w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym", B. Walaszek, Kraków 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Bronisław Walaszek (aut. dzieła rec.) s. 65
"Wypadki drogowe w świetle prawa karnego", T. Cyprian, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Tadeusz Cyprian (aut. dzieła rec.) s. 66
"Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegające uchylaniu się od sądu", A. Murzynowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Andrzej Murzynowski (aut. dzieła rec.) s. 66-67
"Przestępstwa przeciwko życiu", S. Pławski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Pławski (aut. dzieła rec.) s. 67
"Kodeks karny i prawo o wykroczeniach", Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 67-68
"Rozwód i zgoda na rozwód w systemie socjalistycznego prawa małżeńskiego", Tibor Pap, "Nowe Prawo", 1963, nr 7-8 : [recenzja] M. Cybulska Tibor Pap (aut. dzieła rec.) s. 68-69
"Uwagi do projektu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego PRL", Jan Gwiazdomorski, "Nowe Prawo", 1963, nr 7-8 : [recenzja] M. Cybulska Jan Gwiazdomorski (aut. dzieła rec.) s. 69-70
Problem wyroków nieważnych w prawie procesowym karnym : [recenzja artykułu Jana Habra opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1963, nr 7] M. Cybulska Jan Haber (aut. dzieła rec.) s. 70-71
"Taśma magnetofonowa jako dowód rzeczowy w postępowaniu karnym", Kazimierz Kalita, "Problemy Kryminalistyki", 1963, nr 3-4: [recenzja] M. Cybulska Kazimierz Kalita (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Prawo - Sąd - Prasa", Jerzy Milewski, "Prawo i Życie", 1963, nr 17 : [recenzja] M. Cybulska Jerzy Milewski (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Sprawozdawczość sądowa", Bohdan Michalski, "Prawo i Życie", 1963, nr 17 : [recenzja] M. Cybulska Bohdan Michalski (aut. dzieła rec.) s. 73-74
O leninowską kulturę w pracy sądowej : [recenzja artykułu opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1963, nr 16] s. 74-75
Przemówienia obrońcy w sprawach młodocianych : [recenzja artykułu W. Jelesina opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1963, nr 16] W. Jelesin (aut. dzieła rec.) s. 75
Nowy kodeks karny w Szwecji : [recenzja artykułu Michela Lamberta opublikowanego w "Revue de science criminelle et de droit pénal comparé", 1963, nr 2] Michel Lambert (aut. dzieła rec.) s. 75-76
Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody wyrządzone czynem przestępnym organizacjom socjalistycznym w Rumunii : [recenzja artykułu G. Mohanu opublikowanego w czasopiśmie "Justitia Nuova"] G. Mohanu (aut. dzieła rec.) s. 76-77
Sądowe postępowanie karne w sprawach młodocianych w Rumunii : [recenzja artykułu E. Gergely'ego opublikowanego w czasopiśmie "Justitia Nuova", 1963, nr 6] E. Gergely (aut. dzieła rec.) s. 77
"Zprávy advokacie" o "Palestrze" s. 78
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 78-81
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 81-86
Kronika : nowe czasopismo prawnicze s. 86-87
Kronika : pomoc dla miasta Skopje s. 87
Kronika : z życia izb adwokackich s. 87-90