Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1960, Tom 4, Numer 2(26)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakres działania zebrań zespołu adwokackiego Władysław Żywicki s. 3-13
Niektóre problemy z zakresu sporządzania testamentu na podstawie art. 80 § 1 prawa spadkowego Bronisław Walaszek s. 14-24
Nabycie własności ruchomości od nie uprawnionego a własność państwowa Karol Gandor s. 25-35
Czy odczytywać protokoły wyjaśnień oskarżonych i zeznań świadków przed pytaniami sądu i stron procesowych Kazimierz Buchała s. 36-46
I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów art. 19 dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych Stanisław Cichosz s. 47-50
Włodzimierz Spasowicz Jan Kocznur s. 51-58
Od Redakcji s. 59
Krytyka - prawda - błąd Zdzisław Papierkowski s. 59-65
Od Redakcji s. 66
Czy umowa zlecenia tzw. fiducjarnego do nabycia nieruchomości wymaga do swej ważności formy aktu notarialnego? s. 66-71
Pytania i odpowiedzi prawne Witold Dąbrowski Zbigniew Masłowski s. 72-76
"Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki", Stanisław Garlicki, Warszawa 1959 : [recenzja] Zygmunt Kopankiewicz Stanisław Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 77-79
Reklama adwokatów Antoni Bądkowski s. 80
Handel dziećmi Antoni Bądkowski s. 81
XIII Kongres Société Jean Bodin Marian Cieślak s. 82-84
Jak o nas piszą? Andrzej Czałbowski (aut. dzieła rec.) P. Garecki (aut. dzieła rec.) Władysław Meryl (aut. dzieła rec.) s. 85-90
O procesie krożańskim A. Jodziewicz s. 91
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 92-98
Kronika : z życia izb adwokackich s. 99
[Redakcja "Palestry" podaje do wiadomości...] s. 100