Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1960, Tom 4, Numer 6(30)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O społecznej roli i pracy adwokatury Roman Łyczywek s. 3-10
Kształcenie aplikantów adwokackich : (artykuł dyskusyjny) Zygmunt Kopankiewicz s. 11-19
Zasady wynagradzania adwokatów w Związku Radzieckim Piotr Szczemielinow s. 20-22
Przeniesienie własności w projekcie kodeksu cywilnego (art. 153-156) Aleksander Kunicki s. 23-33
Zagadnienie stosowania art. 473 k.z. do roszczeń odszkodowawczych z tytułu manka Kazimierz Piasecki s. 34-43
Prekluzja i przedawnienie w sprawach o manko : (na marginesie artykułu K. Piaseckiego pt.: Zagadnienie stosowania art. 473 k.z. do roszczeń odszkodowawczych z tytułu manka) Janina Kruszewska s. 43-51
Ochrona osobowości a postęp techniczny : (o niektórych zagadnieniach prawa karnego materialnego i procesowego) Arnold Gubiński Jerzy Sawicki s. 52-63
Zagadnienia problemowe w świetle praktyki sądowej Wincenty Szawłowski s. 64-66
Zanikanie ugody sądowej w cywilistyce Stefan Grzeszczak s. 67-70
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera s. 71-74
"Mała encyklopedia prawa", Warszawa 1959 : [recenzja] Edward Muszalski s. 75-79
Z karty żałobnej s. 80
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 81-85
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 86-87
Z orzecznictwa Wojewódzkich Komisji Dyscyplinarnych s. 88-89
Kronika : z życia izb adwokackich s. 90-94
[Redakcja "Palestry" podaje do wiadomości...] s. 95