Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1961, Tom 5, Numer 1(37)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z pokłosia ankiety Stanisław Janczewski s. 3-14
Odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia Marian Cieślak s. 15-28
Nowości Wydawnictwa Prawniczego s. 28
Rodzaj i wysokość kary a warunkowe skazanie : (warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, pracy poprawczej i grzywny) Mikołaj Leonieni s. 29-41
Kilka zagadnień wybranych z zakresu gospodarki terenami w Warszawie Jan Czerwiakowski s. 42-49
Nowości Wydawnictwa Prawniczego s. 49
Ustrój adwokatury w NRD Stefan Klyta Karol Stach s. 50-53
Nowości Wydawnictwa Prawniczego s. 53
Rozstrzygnięcie zażalenia na zabezpieczenie powództwa Tadeusz Jackowski s. 54-58
Notatka polemiczna Stanisław Garlicki s. 58-60
Zachowanie się ofiary wypadku drogowego a odpowiedzialność kierowcy Stanisław R. Kubiak s. 60-66
VII Kongres Międzynarodowego Zrzeszenia Prawników Demokratów Antoni Maciejewski s. 67-71
Przegląd prasy prawniczej : (październik - listopad 1960 r.) A. Ż. s. 72-78
150 lał Izby Adwokackiej w Paryżu B. Falkiewicz s. 79-80
Wspomnienie pośmiertne : Stefan Bartkiewicz Edward Muszalski s. 81-82
Wspomnienie pośmiertne : Kazimierz Oskierka s. 82-83
Wspomnienie pośmiertne : Jan Mildner s. 83
Z karty żałobnej s. 84-85
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 86-87
Regulamin pracy rzeczników dyscyplinarnych uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką dnia 11 grudnia 1960 r. s. 88-100
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 101-105
[Zapowiedzi wydawnicze] s. 105
Kronika : z życia izb adwokackich s. 106-108
Sprostowanie s. 108